Дейс­т­вие на сту­де­на­та во­да

Студената вода (под 30оС) има силно възбудително действие; когато се прилага правилно, тя раздвижва, оживява, ободрява, усилва обмяната на веществата. От действието на студената вода кръвоносните съдове на кожата в началото се свиват, което бързо се последва от разширение. Кожата се зачервява, т. е. от вътрешността на тялото приижда кръв, и с това се облекчават болните органи. При първата фаза на този процес, при свиването на кожните кръвоносни съдове, кръвното налягане се повишава. Приложението на студена вода изисква организъм, който може на силното действие на водата да отговаря с противодействие, организъм, който не е слаб и може да отговаря с реакция на студеното действие.

Няма ли това противодействие, то всяко приложение на студената вода е безсмислено и вредно. Студената баня се прилага за късо време (1–3 минути) за цяла и половин баня, а повече във форма на душове, поливания, седящи (отводни) бани, бани на краката, пръскания, увивания и като последно приложение плуване.

Действие на водните процедури

Отначало при започване на всяка (топла или студена) водна процедура човек може да има неприятно чувство, но то скоро преминава в общо приятно усещане; само тогава тази процедура е добра за организма. Водните процедури привличат кръвта към кожата и това е един от основните механизми на тяхното действие.

Водното лечение предизвиква, общо взето, четири важни действия върху организма на здравите и болните. Изразеността на тези действия зависи от температурата на водата, продължителността на въздействието , общото състояние на лицето и свикването на организма с водните процедури.

1. То въздействува преди всичко върху нервната система; студените и краткотрайните горещи процедури действуват възбуждащо, а дълготрайните горещи – потискащо.

2. Върху сърцето студените бани действуват, като забавят пулса и понижават кръвното налягане; топлите бани учестяват леко пулса и снижават кръвното налягане, а горещите учестяват значително пулса и повишават налягането.

3. При правилно провеждане водолечението усилва функциите на всички органи и увеличава обмяната.

4. Увеличава се отделянето на урина.

Затова при неразположение добре е да се проведе водолечение за няколко (6–7) дни до 2–3 седмици. Хубаво е и при пълно здраве да се предприема водолечение за общо укрепване и закаляване. водолечението трябва да се провежда по лекарско предписание.

Към водолечението се отнася и пиенето на преварена вода, която е полезна при много заболявания – на стомаха, бъбреците, сърцето, черния дроб, на нервите, при запек и др. Нашият народ прилага лечение с преварена вода.

Заключение.
Водата, светлината, чистият въздух, растителната диета, движенията и гимнастиката, последвани от дълбоко дишане, масаж и весело настроение, са най-мощните лечебни фактори.

http://www.dunov-knigi.com/

Последна промяна ( Петък, 01 Юни 2012 19:02 )