Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции LIPITOR,ZOCOR-СТАТИНИТЕ МОГАТ ДА ПРИЧИНЯТ И ЗАГУБА НА ПАМЕТ

LIPITOR,ZOCOR-СТАТИНИТЕ МОГАТ ДА ПРИЧИНЯТ И ЗАГУБА НА ПАМЕТ

Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) съобщи за наличието на нови рискове при употребата на статини, най-често предписваните медикаменти за понижаване нивата на холестерол с цел предотвратяване на сърдечносъдови проблеми. Федералните здравни власти добавят, че освен досегашните сведения за евентуалната вреда при приема на статини, медикаментите могат да доведат и до загуба на памет и повишено ниво на кръвната захар.

Новите данни налагат промени в етикетирането на медикаменти като Липитор (Lipitor) и Зокор (Zocor), обясняват от FDA.

По този начин хората, употребяващи статини, ще са наясно с всички възможни рискове. Това е от изключително значение за здравето и информираността на потребителя, смятат от Агенцията.

Загубата на памет, объркаността или занижените нива на кръвната захар могат да изчезнат след преустановяване приема на медикаментите, обясняват специалисти.

Статините са основен вид медикаменти, които намаляват стойността на холестерола, в резултат на което се забавя развитието на атеросклероза – заболяване на съдовете, в хода на което в тях се отлагат плаки, стесняващи лумена им и така намаляващи кръвоснабдяването на тъканите и органите.


Приемът на статини може да доведе до появата на странични реакции като запек, флатуленция, метеоризъм. Понякога причиняват и главоболие. В 0,5 до 1 % от случаите има данни за повишаване стойностите на чернодробните ензими в хода на прием на статини.

При по-малко от 0,1% от пациентите се наблюдават прояви на рабдомиолиза и миозит, характеризиращи се с изменение в стойността на ензима креатинкиназа.


Още...

СТАТИНИТЕ НЕ НАМАЛЯВАТ РИСКА ОТ МЕЛАНОМ

Приемът на статини не намалява риска от меланом, сочи ново проучване, публикувано в сп. Cancer.

За целта на проучването са разгледани данните на 120 000 жени. Резултатите показват, че 9 на 10 000 годишно развиват меланом, въпреки приема на статини в продължение на 12 години.

Статините са основен вид медикаменти, които намаляват стойността на холестерола. В резултат на лечението се забавя развитието на атеросклероза – заболяване на съдовете, в хода на което в тях се отлагат плаки, стеняващи лумена им и се намалява кръвоснабдяването на тъканите и органите.

Понастоящем статините се приемат за най-ефикасния метод за ограничаване на атеросклеротичния процес и за златен стандарт в лечението на сърдечносъдовите заболявания.

Необходими са допълнителни изследвания, които е желателно да обхванат хора с повишен риск от меланома. Това ще даде по-убедителни резултати, обясняват изследователите.

Меланомът е най-агресивният и опасен тип рак на кожата. Характеризира се с бърз растеж и ранно разпространение (метастазиране) в други части на организма.

Рисковите фактори, които могат да доведат до появата на меланом са излагането на UV радиация от слънчевата светлина или солариум. Хората със светла пигментация, фамилна анамнеза или наличието на бенки също са с повишен риск от развитие на меланом.

Още...

СТАТИНИТЕ ВРЕДЯТ ПОВЕЧЕ НА СПОРТИСТИ

Учени установяват, че при хората, занимаващи се с физическа дейност, страничните ефекти от употребата на статини, са значително по-изразени.

Изследвайки мускулните тъкани, те намират, че оксидативният стрес при хора, приемащи статини, е нарастнал с 60%. Процентът при спортисти, приемащи този вид медикаменти, е 226%.

Изследователите измерват, че при спортистите има и занижени нива на гликоген и отслабена функция на митохондриите.

Специалисти съветват приемът на статини да се преустанови няколко дни преди провеждане на състезание или тежка тренировка с цел да се предотвратят страничните ефекти като мускулни болки, схващания или умора.

Преустановяването, обаче, не е желателно за хора с висок холестерол или диагностицирано сърдечносъдово заболяване.

Мускулните болки и страничните ефекти изчезват почти винаги веднага след като се спре медикаментът, припомнят специалисти.

Статините са лекарства, които инхибират определен ензим в организма, хидрокси метилглутарил КоА редуктаза, в резултат на което понижават нивото на общия холестерол и на LDL-холестерола, т.нар. „лош” холестерол – двата основни рискови фактори за развитието на атеросклероза.


Понастоящем статините се приемат за най-ефикасното средство за ограничаване  на атеросклеротичния процес, поради което се приемат за златен стандарт в лечението на сърдечносъдовите заболявания.


Освен това е доказано, че в значителна степен препаратите намаляват кардиоваскуларния риск при проблемни пациенти, което подобрява както прогнозата на самото заболяване, така и качеството на живот.

http://www.puls.bg/

Още...

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТНОСНО LIPITOR И СВЪРЗАНИ С НЕГО ИМЕНА (АТОРВАСТАТИН, ТАБЛЕТКИ ОТ 10, 20, 40 И 80 MG)

Резултат от процедура по член 30 от Директива 2001/83/ЕО

Европейската агенция по лекарствата извършва преразглеждане на Lipitor. Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията заключава, че има нужда от хармонизиране на информацията за предписване на Lipitor в Европейския съюз (ЕС).

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LIPITOR?

Lipitor се използва в съчетание с хранителен режим за понижаване на липидите (мазнините), известни като холестерол и триглицериди, в кръвта на пациентите с различни видове хиперхолестеролемия (повишени нива на холестерол в кръвта).

Използва се и за профилактика на първи сърдечно-съдов инцидент (например инфаркт) при пациенти, които се считат за високорискови.

Lipitor се предлага в ЕС и под други търговски имена: Atorvastatin, Atorvastatina Nostrum, Atorvastatina Parke-Davis, Atorvastatina Pharmacia, Cardyl, Edovin, Liprimar, Orbeos, Prevencor, Sortis, Tahor, Texzor, Torvast, Totalip, Xarator и Zarator.

Фирмата, която предлага тези лекарства на пазара, е Pfizer.

ЗАЩО Е ПРЕРАЗГЛЕДАН LIPITOR?

Lipitor е разрешен за употреба в ЕС по национални процедури. Това води до разминавания между държавите-членки в начина, по който лекарството може да бъде използвано, както се вижда от разликите в кратките характеристики на продуктите (КХП), означенията върху опаковките и листовките в държавите, където се предлага на пазара.

Координационната група за процедурата по взаимно признаване и за децентрализираната процедура – лекарствени продукти за хуманна употреба (CMD(h)) определя, че има нужда от хармонизация на Lipitor.

На 15 декември 2009 г. Европейската комисия отнася въпроса до CHMP с цел хармонизиране на разрешенията за употреба на Lipitor в ЕС.

КАКВИ СА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА CHMP?

В светлината на представените данни и научното обсъждане в рамките на Комитета, CHMP заема становището, че КХП, означенията върху опаковките и листовките трябва да бъдат
хармонизирани в ЕС.

ХАРМОНИЗИРАНИТЕ ОБЛАСТИ ВКЛЮЧВАТ:

4.1 Терапевтични показания

CHMP хармонизира формулировката за понижаването на липидите в кръвта по следния начин:

„Lipitor е показан като допълнение към хранителен режим за намаляване на повишените общ
холестерол (total-C), LDL-холестерол (LDL-C), аполипопротеин В и триглицериди при пациенти с
първична хиперхолестеролемия, включително фамилна хиперхолестеролемия (хетерозиготен
вариант) или комбинирана (смесена) хиперлипидемия (отговаряща на тип IIа и IIb от
класификацията на Fredrickson), когато ефектът на хранителния режим и другите
нефармакологични методи е недостатъчен.

Lipitor е показан също за понижаване на общия холестерол и LDL-С при пациенти с хомозиготна
фамилна хиперхолестеролемия като допълнение към другите методи за понижаване нивото на
липидите (например афереза на LDL) или в случаите, когато тези методи не са налични.“

CHMP съгласува следната формулировка за профилактиката на сърдечно-съдови инциденти:

„Профилактика на сърдечно-съдови инциденти при пациенти, при които е оценен висок риск за първи сърдечно-съдов инцидент, като допълнение към корекцията на другите рискови фактори.“

4.2 Дозировка и начин на приложение

Обичайната начална доза е 10 mg веднъж дневно. Корекция на дозата се извършва през
интервали от четири или повече седмици. Максималната доза е 80 mg веднъж дневно.

4.3 Противопоказания/Lipitor/

CHMP приема, че Lipitor не трябва да се прилага при пациенти, които са свръхчувствителни
(алергични) към аторвастатин или към някоя от съставките на лекарството.

Не трябва да се прилага при пациенти с активно чернодробно заболяване или неизяснено персистиращо повишение на серумните трансаминази (протеини в кръвта), надхвърлящо три пъти горната граница на нормата.

Не трябва да се прилага и по време на бременност, кърмене и при жени с детероден потенциал, неприлагащи подходящи мерки за контрацепция.

ДРУГИ ПРОМЕНИ

CHMP хармонизира формулировки и в други точки от КХП, включително точките относно
специални предупреждения, взаимодействие с други лекарствени продукти, предпазни мерки при
употреба, бременност и кърмене и нежелани лекарствени реакции.


Европейската комисия издава решение на 13 декември 2010 г.


Докладчик: Харалд Енцман (Harald Enzmann) (Германия)

Съдокладчик: Томас Салмонсон (Tomas Salmonson) (Швеция)

Начална дата на сезирането: 17 декември 2009 г.

Фирмата предоставя отговори на: 29 март 2010 г., 17 юни 2010 г.

Дата на издаване на становище: 23 септември 2010 г.

http://www.ema.europa.eu/docs/bg_BG/document_library/Referrals_document/Lipitor_30/WC500097035.pdf