Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции ЛЕЧЕНИЕТО С ЕСМИЯ /Esmya/ ВРЕМЕННО СЕ ПРЕКРАТЯВА

ЛЕЧЕНИЕТО С ЕСМИЯ /Esmya/ ВРЕМЕННО СЕ ПРЕКРАТЯВА

Комитетът за оценка на риска в проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) към ЕМА понастоящем разглежда ползите и рисковете, свързани с Есмия, поради получени съобщения за сериозни увреждани на черния дроб, включително чернодробна недостатъчност, довела до чернодробна трансплантация.

Като временна мярка, докато се осъществява прегледа, PRAC препоръчва редовна проверка на чернодробната функция при жени, които приемат Есмия за миоми на матката.

Всички жени, които употребяват Есмия, трябва да провеждат чернодробни функционални изследвания поне веднъж месечно докато трае лечението.

АКО ТЕСТЪТ ПОКАЗВА ПРОМЕНИ (ПОВЕЧЕ ОТ ДВУКРАТНО ПОВИШЕНИ  НАД НОРМАТА ЧЕРНОДРОБНИ  ПРОБИ), ЛЕЧЕНИЕТО ТРЯБВА ДА СЕ СПРЕ И ПАЦИЕНТЪТ ДА БЪДЕ НА СТРОГО НАБЛЮДЕНИЕ.

Чернодробните проби трябва да бъдат отново проверени 2 до 4 седмици след спиране на лечението с Есмия.

PRAC препоръчва също за сега да не се включват нови пациенти на лечение с Есмия и да не се започва нов курс на лечение с Есмия при жени, които вече са провели един курс.

Връзката между Есмия и случаите на тежки чернодробни увреждания сега се проучва. Настоящите препоръки са временни мерки за защита на здравето на пациентките, докато се направят заключенията от прегледа на Есмия, който започна през декември 2017 г.

15 Февруари 2018
http://www.bda.bg/

Последна промяна ( Вторник, 20 Февруари 2018 19:39 )