Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции
Нежелани лекарствени реакции
СКАНДАЛ С ЛЕКАРСТВО ЗА ОТСЛАБВАНЕ MEDIATOR/ЛЕКАРСТВО УБИВАЛО НАПОВАЛ

Едно от най-популярните във Франция лекарства за намаляване на наднормено тегло се оказва в центъра на голям скандал.

Милиони хора по света ползват медикамента Mediator с цел отслабване, но има твърдения, че само във Франция той е причина за смъртта на 500 души.

продължава> Последна промяна ( Петък, 18 Ноември 2016 23:04 )
 
BIOPAROX /ФУЗАФУНГИН СПРЕЙ/ ИЗТЕГЛЕН ОТ ПАЗАРА В ЕВРОПА-РИСК ОТ АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ /АНТИМИКРОБНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ МЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ФУЗАФУНГИН ОТОЗВАН С РЫНКА ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ

European Medicines Agency's Pharmacovigilance Risk Assessment Committee — PRAC/EMA взе решение за прекратяване продажбата на фузафунгин спрей от април 2016 г.

на територията на Европа и Русия ,тъй като ползата не надвишава риска от неговото използване .

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 16 Октомври 2017 09:19 )
 
ЛИРАГЛУТИД ВЕЩЕСТВОТО ЧУДО /ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ИЗВЕСТНОГО ПРЕПАРАТА ОТ ДИАБЕТА ОКАЗАЛСЯ ОПАСЕН

Saxenda ,Victoza

Лираглутид се използва за лечение на диабет тип-2 от 2009г. в САЩ под името Victoza .

продължава>
 
ЛЕКАРСТВАТА, СЪДЪРЖАЩИ РЕТИНОИДИ /NEOTIGASON /- РИСК ОТ ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ И НЕВРОПСИХИАТРИЧНИ НАРУШЕНИЯ /ДЛЯ КОГО ОПАСЕН КРЕМ С РЕТИНОИДАМИ

ЕМА започва преразглеждане на лекарствата, съдържащи ретиноиди

Предстои оценка на ефективността на предприетите мерки за предпазване от забременяване и за свеждане до минимум на възможен риск от невропсихиатрични нарушения

продължава>
 
МОДАФИНИЛ Е ПОКАЗАН САМО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОЛЕПСИЯ /МЕТИЛФЕНИДАТ И МОДАФИНИЛ ОКАЗАЛИСЬ НЕ ТАК УЖ БЕЗОПАСНЫ

Въпроси и отговори относно преразглеждането на лекарства, съдържащи модафинил (modafinil)

Ограничени показания след процедура по преразглеждане съгласно член 31 на Директива 2001/83/EC, както е изменена Европейската агенция по лекарствата приключи преразглеждането на безопасността и ефективността на модафинил.

продължава>
 
ПРОМЕНИ В ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАЛЕНДАР - БР. 54 НА ДВ ОТ 01.07.2014Г

В бр. 54 на ДВ от 01.07.2014г. бяха обнародвани изменения в Наредба № 15 от 2005 за имунизациите в Република България. Задължителните планови имунизации и реимунизации вече се извършват съгласно новият Имунизационен календар на Република България.

продължава> Последна промяна ( Четвъртък, 16 Юни 2016 18:56 )
 
ЛОПЕРАМИД -КАТО НАРКОТИК / НАРКОМАНЫ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НА ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ РАССТРОЙСТВА ЖИВОТА

Противодиарийно лекарство -най - новия хит сред наркоманите

Медиците са разтревожени : наркоманите използват противодиарийното лекарство   Имодиум  като наркотик.

продължава> Последна промяна ( Събота, 31 Декември 2016 22:19 )
 
DAKLINZA, EXVIERA, HARVONI, OLYSIO, SOVALDI ,VIEKIRAX - РИСК ОТ РЕАКТИВИРАНЕ НА ХЕПАТИТ В И ПОВТОРНА ПОЯВА НА ХЕПАТО-ЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ /РАК НА ЧЕРНИЯ ДРОБ/

Eвропейската агенция по лекарствата (ЕМА) разширява обхвата на преразглеждане на директно действащите антивирусни средства срещу хепатит С

На 17 март 2016 г. ЕМА започна преразглеждане на лекарствата, известни като директно действащи антивирусни средства, предназначени за лечение на хроничен хепатит С.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 20 Декември 2016 15:44 )
 
OMNISCAN ,GADOVIS ,MAGNEVIST ,OPTIMARK - КОНТРАСТНИТЕ СРЕДСТВА СЪДЪРЖАЩИ ГАДОЛИНИЙ , ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНА ДИАГНОСТИКА - РИСК ОТ НАТРУПВАНЕ В МОЗЪКА

ЕМА преразглежда контрастните средства съдържащи гадолиний, използвани при магнитно-резонансна образна диагностика

Целта на прегледа е да се оценят налични доказателства за натрупване на гадолиний в мозъчната тъкан

продължава> Последна промяна ( Вторник, 05 Април 2016 13:00 )
 
TYSABRI-РИСК ОТ ПРОГРЕСИВНА МУЛТИФОКАЛНА ЛЕВКОЕНЦЕФАЛОПАТИЯ (ПМЛ)

Актуализирани препоръки за минимизиране на риска от Прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ) при лечение с Tysabri

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 07 Март 2016 21:35 )
 


Страница 3 от 26