Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции Лекарствени продукти, съдържащи lumiracoxib

Лекарствени продукти, съдържащи lumiracoxib

Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча прекратяване на разрешенията за употреба на лекарствени продукти, съдържащи Лумиракоксиб (Lumiracoxib) на територията на Европейския съюз(ЕС), поради риск от сериозни нежелани лекарствени реакции, засягащи черния дроб. Лумиракоксиб е нестероидно противовъзпалително средство, принадлежащо към групата на т. нар. СОХ – 2 инхибитори. Това е лекарство, което се използва за симптоматично облекчаване в хода на лечението на остеоартрит на тазобедрената и колянната става.
ИАЛ Ви уведомява, че в България няма валидно разрешение за употреба на лекарствени продукти, съдържащи Lumiracoxib и този лекарствен продукт не се разпространява на българския фармацевтичен пазар. За пациенти, които са закупили такъв продукт от друга страна на територията на Европейския съюз, предоставяме за допълнителна информация и съвет телефон 944 23 68 сектор по Лекарствена безопасност към Изпълнителна агенция по лекарствата.

http://www.bda.bg/