Вие сте тук:

Начало Огън

ОГЪН

Лято

Според  древнокитайската философия и медицина  сърцето съответства  на първоелемента  огън.

На този първоелемент съответства:
1- червения цвят
2- горчивия вкус
3-топлината
4-кръвоносните съдове
5-сезон лято
6-емоция радост

Болните от сърце имат изразено червен цвят на лицето,предпочитат храни и напитки с горчив вкус,тялото им е топло повече от обикновено затова винаги ходят леко облечени и предпочитат прохладни помещения.
Топлината поврежда кръвоносните съдове.

През лятото сърцето доминира над останалите четири органа като същеременно стимулира далака /съответващ на елемента почва/ и подтиска  дейността на белия дроб /съответстващ на елемента метал/,огънят топи метала.

Лятото продължава 72 дни от 6 май до 19 юли.

Всеки орган отговаря за дадена част от тялото-сърцето  отговаря  за главата и слепоочието,а неговият чифтен ян орган  тънкото черво за страничната част на тялото.

Още...

СЪРЦЕ

сърцето отговаря за придвижването на кръвта по кръвоносните съдове. Ако енергията на сърцето е слаба, то хранителните вещества (кръв) се движат лошо по меридианите и не достигат другите органи.
Сърцето осигурява крепост за духа на човека. В понятието дух влизат такива категории като психическа дейност, като съзнание, памет, мислене, бързина на мисълта, активност на жизнената позиция, състояние на разсъдъка, ясност на мислите, сън. При разстройване на сърдечната дейност възникват безсъние, душевно неспокойство, невъзможност за съсредоточаване, множество съновидения и други. Сърцето управлява потоотделянето. Съгласно теорията на китайската медицина, потта е производна на кръвта. При обилно потоотделяне се нанася ущърб на кръвта. И, обратно, при недостиг на кръв у човека страда процеса на потоотделянето.
Огледало на сърцето е лицето. Ако сърцето е здраво, то на лицето присътства здрава мимика, цветът на лицето е естествен и здрав.

http://www.da-meihua.com

Още...

СЪРЦЕ

„Аз искам моето сърце да бие ритмично, да се слее с пулса на Слънцето и правилно да изпраща енергията си по целия организъм, както Слънцето изпраща енергията си по целия свят."

Задачата на сърцето е да изпраща нечистата кръв в дробовете да се пречисти и оттам, като артериална кръв, да се изпрати по цялото тяло.

Службата на сърцето не се заключава само в изпращане на кръвта по цялото тяло, но то представя още и възел на електрическата енергия, която се предава на всички клетки, като им дава възможност да участват в целокупния органически живот.

Сърцето е поставено между двете крила на белия дроб, като водоразделителна линия за енергиите, които текат в човешкия организъм.

Всеки се запитва защо бие сърцето, каква е неговата служба в организма? Било е време, когато хората не са знаели нищо за кръвообращението, но днес и малките деца знаят това. Някои учени казват, че сърцето е причина за разнасяне на кръвта по цялото тяло. Сърцето изкарва кръвта навън и тя се разнася по цялото тяло. Обаче тези учени не знаят, че зад сърцето има друга сила, която го заставя да работи. Учените казват, като се свива и разпуща, сърцето тласка кръвта навън и тя се разнася по цялото тяло. Коя е причината за това свиване и разпущане? Какви закони го управляват?

Кръвта се движи не само под ритъма на сърцето, но и под влиянието на електричеството в природата. Докато сърцето е под влияние на живото електричество в природата, то се свива и разпуща равномерно, като изпраща кръвта по цялото тяло. Ако сърцето не се намира под влиянието на природното електричество, никакво кръвообращение не би било възможно. Защо? Защото съпротивлението, което артериите и вените оказват на движението на кръвта, е толкова голямо, че сърцето не би могло да я движи. То няма откъде да получава енергия. То приема енергия именно от природното електричество. Следователно искате ли сърцето ви да бъде здраво, ще държите в изправност мозъка си - дето минават електрическите течения на природата, и слънчевия възел - дето минават магнетичните течения. За да бъде мозъкът ви в изправност, ще се пазите от противоречиви мисли. За да държите слънчевия си възел в изправност, никога не допущайте в сърцето си отрицателни чувства.

Разгледано чисто физически, сърцето е един орган, през който минава човешката кръв и се разнася по целия организъм, за да се хранят всички части. Щом престане сърцето да функционира, всякаква възможност за физически живот на човека престава. Освен това сърце във физическото тяло, човек има по едно сърце и в духовното, и в умственото си тяло, които също така служат за разпращане на енергиите в тези тела, за да се хранят всички части на човешкия организъм от духовно и материално естество. Чрез трите си сърца човек е във връзка с трите космични енергии, които обуславят целокупното развитие на неговия организъм.

Съвременните физиолози изучават само физиологическата функция на сърцето, като двигател, който взима участие в кръвообращението. Те не знаят другата служба на сърцето. От сърцето на всеки човек излиза една светла струя, която се разнася по цялото тяло. Тази струя показва степента на развитието на човешките чувства.

Съвременните физиолози имат особено понятие за сърцето. Те го считат нещо като помпа, от свиването и разпущането на която кръвта се придвижва по цялото тяло. Това отчасти е вярно, но всъщност сърцето само не докарва кръвта в движение. За докарване на кръвта в движение причина е особена жива сила, която иде като течение в организма и кара клетките на сърцето да пулсират. Тази сила има свой регулатор в мозъка. Следователно клетките на сърцето са разумни същества с голяма интелигентност. След клетките на мозъка, по интелигентност идат клетките на сърцето.

Всъщност сърцето като физически орган няма сила да тласка артериалната кръв в тялото. Причината за пулса на сърцето се дължи на космическото електричество и магнетизъм. Те носят живот. Щом се наруши хармонията между тези сили, нарушава се и дейността на човешкото сърце.

Кръвообращението се дължи на електромагнитните течения. Ако те не подкрепяха движението на артериалната кръв, то сърцето не би имало тази възможност само. Но кръвта се движи в човешкия организъм благодарение на това, че има един космически пулс в света, който постоянно регулира кръвообращението на всички организми. На същото космическо електромагнитно течение се дължат и движенията на протоплазмата в клетката - циркулацията и ротацията; после движението на Слънцето, планетите и другите небесни тела.

Електричеството постоянно тече по повърхността на сърцето и благодарение на него то се свива и разпуща, като разнася кръвта по цялото тяло. Премахнат ли се тия живи електрически токове от сърцето, веднага неговото движение спира. Индусите разбират този закон и правят ред опити с движението на сърцето. Например те отнемат тия електрически токове от сърцето и то спира движението си; след това отново ги възстановяват и движението на сърцето започва. В това отношение човешкото сърце представлява един извор. Докато водата в този извор не е подпушена, сърцето действа нормално. Подпуши ли се водата му някъде, и движението на сърцето спира. Някои хора се плашат , като забележат, че сърцето им започва да бие по-усилено или пък спира движението си. Не, това е една илюзия на електрическите токове , които текат в сърцето. Когато нервната енергия, в която електричеството взима участие, престане да се регулира от сърцето, явява се сърцебиене; започне ли сърцето отново да регулира тази енергия и движението му става нормално.

Сърцето е пулсът на целия космос. Всяко биене на сърцето е космическо. Това показва, че сърцето е свързано с космичната енергия. При всяко биене на сърцето иде нова енергия, вследствие на което целият организъм се обновява. Във висшата математика има изчисления, които ние не знаем. Има известни таблици, в които са направени изчисления за пулсирането на сърцето на всички хора. Няма двама души, на които сърцата да бият еднакво. У някои хора сърцето, като направи 10 удара, явява се един малък промеждутък. У други след 20 удара се явява един малък промеждутък; у трети -след 30 удара; у четвърти - след 100 удара и т.н. А знаете ли какво са тези промеждутъци? Свързване с други светове. Следователно, според съотношението на ритъма, тази междина показва с какви светове си свързан - с Млечния път или с други съзвездия. В тоя момент тия светове внасят в душата ти различни добродетели.

Ритмичното движение на кръвта в човешкото сърце се определя от ритмичните вълни на Слънцето.

Ако сърцето на някой човек не функционира правилно, това показва, че той е нарушил отношението си към Слънцето - сърцето на Слънчевата система, в която живее. Иска ли да възстанови функцията на своето сърце, той трябва да изправи отношението си към Слънцето, да внесе хармония между своя пулс и този на Слънцето... Всеки момент дръжте в ума си мисълта, вашето сърце, вашият пулс да бъде в хармония с пулса, с ритъма на Слънцето. Пожелайте в себе си да свържете пулса на вашето сърце с пулса на космичното Слънце.

За десет дена направете следния опит. Всеки ден, по три пъти -сутрин, обед и вечер, - вглъбете се в себе си и кажете:
Аз искам моето сърце да бие ритмично, да се слее с пулса на Слънцето и правилно да изпраща енергията си по целия организъм, както Слънцето изпраща енергията си по целия свят.

Забелязано е, че в първите 12 часа от деня сърцето бие по-бързо и с няколко удара повече от нормалното биене. През тези 12 часа сърцето е във възходящо състояние. През вторите 12 часа от деня, т.е. през втората половина на деня, ударите на сърцето намаляват с няколко и сърцето се намира в низходящо състояние. Същото нещо се наблюдава и през месеците и годините. Първите 14 дена от месеца сърцето е във възходящо състояние; вторите 14 дена сърцето е в низходящо състояние. Първата половина от годината сърцето е във възходящо състояние, а през втората половина - в низходящо състояние. Важно е човек да знае кога сърцето му е във възходящо състояние и кога в низходящо.

Кой е здравословният пулс? В който има музика и ритъм. Ако е лишен от здравия ритъм, той е неправилен. Сърцата на всички хора са свързани с общия пулс на космоса, т.е. с космичното сърце. В тоя смисъл един ритъм съществува в природата. Ето защо когато сърцето ви бие неправилно, не се страхувайте, но възстановете хармонията между мислите и чувствата си.

Природата е определила ритъма и ударите на сърцето. За всяко живо същество тя е определила специален ритъм и брой удари. Не само това, но има разлика в сърцето на добрия и на лошия човек, на умния и на глупавия. Колко удара прави нормалното сърце? 72 удара. Значи 7 + 2 = 9- резултат.
В ударите, които прави сърцето на светията, има нещо музикално. В него се забелязва особено преливане на ударите. В ударите на сърцето на престъпника има едно забавяне, прекъсване. В него се отразява нисшият живот.

Сърцето е единственият орган в човека, който не се подчинява на неговата воля. То има определен ритъм с определено число удари в минута, които се определят от степента на човешкото развитие, т.е. от мястото, което човек е стигнал в развитието си. Като се изследва пулсът на човека, може да се разбере какво го очаква в бъдеще. По пулса на човека познават какво положение ще заема той: професор, министър, музикант, майка, баща и т.н. Ако пипнете пулса на новородено дете, ще познаете ще живее ли то или скоро ще си замине за другия свят. Изобщо сърцето не се подчинява на човешките закони. Дейността на човешкия ум се направлява от сърцето, както и от дейността на симпатичната нервна система, която също не се подчинява на човешката воля.

Добре е да изследвате пулса на сърцето си, да знаете как бие при различни състояния. Поне един път в седмицата опипвайте пулса си. При това вижте има ли някаква разлика в пулса на сърцето ви при обикновено състояние и при случаи, когато проявявате вяра, надежда, милосърдие и др .Ще видите, че при различни състояния и чувства имате различен пулс. Значи пулсът на човешкото сърце се намира под влиянието на различните гами в неговия живот. Например мажорните, минорните, хроматичните гами оказват различно влияние върху пулса на сърцето.

Упражнение: Поставете големия си пръст на пулса. Ако изпитате приятно чувство, вие сте здрави. Ако не изпитате приятно чувство, не сте здрави.

Пулсът не бие добре, когато ядете мъчносмилаема храна или се намирате в мъчнотия. Тогава мозъчната и стомашната система не са в изправност. Това продължава, докато се възстанови правилното отношение между мозъка, дробовете и стомаха. След това и пулсът ще се урегулира. Когато се появи едно дисхармонично чувство във вас, например омразата, пулсът пак няма да бие правилно.

Когато Земята се е отклонила на 23 градуса от своя път, тогава и сърцето се е отклонило също така на ъгъл от 23 градуса. Тази е причинага, задето сърцето днес е малко наляво, а не съвсем в средата Един ден, когато Земята се върне в своето първоначално положение тогава и сърцето ще се изправи, ще дойде точно на средата, а не както е сега, малко наляво.

http://www.bratstvoto.net/

Още...

Сердце обеспечивает следующие физиологические функции организма: контроль кровеносных сосудов и состояние духа. Его меридиан подходит к тонкой кишке, т.е. сердце внутренне-наружно связано с тонкой кишкой.

По представлениям древневосточных медиков сердце считалось основным органом, управляющим психической активностью (духом, сознанием, памятью, мышлением, сном); это подтверждалось и воздействием на биологически активные точки меридиана сердца, при котором удавалось устранять страх, сердцебиение, бессонницу и нарушение психики.

Тонкая кишка обеспечивает функции временного хранения частично переваренной в желудке пищи, дальнейшее ее переваривание, всасывание питательных веществ и части воды в кровь, транспортировку не полностью переваренных остатков пищи со значительным количеством жидкости в толстую кишку. Посредством своего меридиана тонкая кишка внутренне-наружно связана с сердцем.

http://luvsan.nm.ru/

Тройният нагревател отговаря за разпределението на енергията в тялото.
Перикардът отговаря за разпределението на кръвта в тялото.

Още...

К чжан-органам относят также условный орган перикард.

В теории органических функций перикард является функциональной системой, регулирующей (вместе с сердцем) кровообращение, дыхание, эмоции, а также половые функции. Его меридиан (система инь) находится во внутренне-наружной связи с меридианом также условного органа — три обогревателя, относящегося к фу-органам и системе ян.

Три обогревателя (или три части туловища) обеспечивают часть функций нескольких органов чжан — фу. Этот условный орган делится на три части:
верхний обогреватель (верхняя часть туловища) — обобщает функции сердца и легких по распределению чи и крови для питания разных органов и тканей;
средний — обобщает функции селезенки и желудка — пищеварения и всасывания питательных веществ;
нижний обогреватель — обобщает функции почек и мочевого пузыря, контролируя водный обмен и поступление жизненной энергии чи.

http://luvsan.nm.ru/

Още...

фаза Энергии Огня и система сердца и тонкой кишки

Сердце управляет телом, сознанием и духом. В нем происходит преобразование Ци и крови и на нем лежит обязанность обеспечивать кровообращение. Его Ци движется вверх к мозгу и вниз для уравновешивания внутренних органов.

Эта Ци приходит с юга направляется с планеты Марс. Сердце соответствует лету. Его энергия обладает наибольшей силой между одиннадцатью часами утра и часом дня.

Сердце является обителью духа. Дух включает в себя самые лучшие энергии всех органов: радость, сострадание, мужество, честность, благородство, доброту. Присутствие или отсутствие этих качеств в характере определяет личность человека.

Хотя важны энергии всех внутренних органов, поскольку они уравновешивают одна другую и позволяют нам жить разнообразной и интересной жизнью, сердце занимает особое место во всех культурах - к нему относятся с особой любовью.

В китайской медицине сердце называют Императором Пяти Жизненных Органов. В его функцию входит снабжать Пять Энергий Империи любовью и состраданием.

В разговорном языке душевное тепло, связанное с сердцем, и его центральное положение в теле отражается в таких выражениях, как "сердечный трепет", "золотое сердце", "сердечный", "от сердца к сердцу" и т. д. Людей же с отрицательной энергией в сердце называют бессердечными или жестокосердыми. Бездушие, свойственное таким людям, часто заставляет других чувствовать сердечную боль.

Ци Огня можно охарактеризовать как молодую, но зрелую энергию, и ее присутствие можно обнаружить в любом возрасте. Эта энергия отличается силой, мужеством и стремлением к расширению зоны влияния.

Она вызывает представление о летнем расцвете природы. Она питает искусства, дает вдохновение и творческую силу. Это сила гениев. Она обеспечивает многие функции, жизненно важные для личности, семьи и общества.

Ци Огня питает лицо и глаза. Вам легко будет вызвать в памяти лицо своего отсутствующего друга, у которого сердце переполнено этой энергией, потому что его живое и ясное лицо светится внутренним светом, отличается цветущим видом и розовым цветом, а глаза ясные, живые, светящиеся.

Поэтому не удивительно, что эта энергия обеспечивает силу воли и питает эндокринную систему, вырабатывающую гормоны. Если вы будете продолжать работу с энергией Огня, вы лучше познакомитесь с ее центральной ролью и сможете научить ученика тому, как защитить свой Дух и как зажечь в своих душах устойчивую Ци и поддерживать ее теплое свечение.

Положительными качествами фазы Огня являются радость, счастье, одухотворенность, любвеобилие, виртуозность, сердечность, душевное тепло, терпеливость, уважительное отношение к людям, вежливость, утонченность, сообразительность и участие.

Отрицательными сторонами этой фазы являются душевная холодность, жестокость, раболепие, неуважительное отношение к другим, бездумность, безвкусие, нетерпение, скука, отсутствие чувства юмора, злобность.

http://www.universalinternetlibrary.ru/

 

Меридиан сердца

Наружный ход меридиана сердца [фр. coeur (С)] начинается в подмышечной впадине в точке С1 цзи-цюань, идет по внутренней поверхности плеча, предплечья с локтевой стороны, проходит через лучезапястный сустав, огибает гороховидную кость, проходит по локтевому краю кисти и заканчивается у ногтевого ложа V пальца; здесь меридиан сердца связывается с меридианом тонкой кишки.

Внутренний ход начинается не в самом сердце,а берет начало, скорее, с «основы сердца» — аорты и других крупных сосудов, которые начинаются в сердце. Нисходящая ветвь меридиана следует с нисходящей частью брюшной аорты к брыжеечным артериям и к тонкой кишке, которую обвивает по спирали. Восходящая ветвь поднимается к горлу, окружает его и следует к «основе глаз» (глазным нервам).
От этой ветви отходит ветвь, которая вместе с сонными артериями идет в головной мозг. Другая ветвь внутреннего хода, начинаясь от сердца, идет к легким. На поверхность тела меридиан выходит в точке С1 цзи-цюань.

Меридиан сердца парный, относится к системе инь', движение энергии центробежное, энергия исходит от меридиана селезенки — поджелудочной железы и передается меридиану тонкой кишки. Максимальная активность меридиана сердца от 11 до 13 ч.
На меридиане сердца 9 точек.

Основные симптомы и патологические состояния меридиана сердца: боли в области сердца, нарушения сердечного ритма, недостаточность мозгового кровообращения, головная боль; симптомы нарушения функции печени и желчного пузыря (желтуха, боли в подреберье); боли по передневнутренней поверхности руки; состояние беспокойства, снижение памяти, психозы.

Схема наружного хода меридиана сердца:

1 — цзи-цюань; 2 — цин-лин; 3 — шао-хай; 4 — лин-дао; 5 - тун-ли; 6 — инь-си; 7 — шэнь-мэнь; 8 — шао-фу; 9 —шао-чун

С1 цзи-цюань

РАСПОЛОЖЕНИЕ: в подмышечной впадине, где пальпируется пульсация плечевой артерии.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: нижний край большой грудной мышцы и внутренний край короткой головки двуглавой мышцы плеча, место перехода подмышечной артерии в плечевую артерию, локтевой, срединный нервы, внутренний кожный нерв плеча.

ПОКАЗАНИЯ: боли в области сердца и левой руке; депрессивное состояние; тошнота, желтушность склер; боли в плечевом и локтевом суставах.

Точку определяют при поднятой до горизонтальной плоскости руке.

Глубина укола 1 см; прижигание 5—10 мин.

С2 цин-лин

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на передневнутренней поверхности плеча, на одной горизонтали с точкой С1 цзи-цю-ань, выше локтевого сгиба на 3 цуня.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: внутренний края двуглавой мышцы, плечевая артерия, локтевой, срединный нервы, внутренний кожный нерв плеча.

ПОКАЗАНИЯ: боли в области сердца и руке; головная боль; желтушность склер, боли в подреберье ограничение движения плечевого сустава.

Точку определяют при поднятой до горизонтальной плоскости руке.

Глубина укола 1 см; прижигание 5 — 7 мин.

С3 шао-хай

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на складке локтевого сгиба, в середине расстояния между внутренним концом складки и внутренним надмыщелком плечевой кости.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: кнутри от сухожилия двуглавой мышцы, в месте прикрепления плечевой мышцы; здесь проходят нижняя локтевая окольная артерия, внутренний кожный нерв плеча, внутренний кожный нерв предплечья.

ПОКАЗАНИЯ: боль в области сердца, функциональные нарушения сердечной деятельности, головокружение, рвота; онемение кожи плеча, тремор рук, боль по ходу локтевого нерва, боль в подмышечной области; ухудшение памяти, психические расстройства.

Точку определяют при слегка согнутой в локтевом суставе руке, обращенной ладонью вверх.

Глубина укола 1 см; прижигание 3 — 5 мин.

С4 лин-дао

РАСПОЛОЖЕНИЕ: выше лучезапястной складки на 1,5 цуня.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: впереди и кнутри от нижней части локтевой кости, у лучевого края сухожилия мышцы локтевой сгибатель кисти; локтевая артерия, локтевой нерв, внутренний кожный нерв предплечья.

ПОКАЗАНИЯ: боль в области сердца; внезапная потеря голоса; боли в предплечье и локтевом суставе, неврит локтевого нерва; депрессия, навязчивое чувство страха, бессонница.

Точку определяют в положении сидя.

Глубина укола 0,5 — 1,0 см; прижигание 5 — 10 мин.

С5 тун-ли

РАСПОЛОЖЕНИЕ: выше лучезапястной складки на 1 цунь, в углублении между сухожилиями.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: кпереди и кнутри от локтевой кости, между сухожилиями мышц локтевой сгибатель кисти и поверхностный сгибатель пальцев;локтевая артерия, локтевой нерв, внутренний кожный нерв предплечья.

ПОКАЗАНИЯ: лихорадочные состояния, чувство беспокойства, неврогенные боли в области сердца;( головная боль, шум в ушах, головокружение, гипотензия; боль в горле; боли в глазах, в плече, локтевом и лучезапястном суставах; астения.

Точку определяют в положении сидя.

Глубина укола 0,5 — 1,0 см; прижигание 3 — 5 мин.

С6 инь-си

РАСПОЛОЖЕНИЕ: выше лучезапястной складки на 0,5 цуня, в углублении между сухожилиями.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: между сухожилия ми мышц локтевой сгибатель кисти и поверхностный сгибатель пальцев, локтевая артерия, локтевой нерв, внутренний кожный нерв предплечья.

ПОКАЗАНИЯ: боли в области сердца, тахикардия озноб, ночные поты; носовое кровотечение; неврозы, фобии.

Точку определяют в положении сидя.

Глубина укола 0,5 — 1,0 см; прижигание 3 — 5 мин.

С7 шэнь-мэнь

РАСПОЛОЖЕНИЕ: у локтевого края лучезапястной складки, рядом с лучевой стороной сухожилия мышцы локтевой сгибатель кисти.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: в щели между го роховидной и локтевой костями; локтевая артерия, локтевой нерв, внутренний кожный нерв предплечья.

ПОКАЗАНИЯ: одышка, боли в области сердца с чувством беспокойства; бессонница, фобии, ухудшение памяти; рвота с кровью, кровохарканье, желтушность склер, повышение температуры тела.

Точку определяют при слегка согнутой руке ладонью вверх.

Глубина укола 0,5 — 1,0 см, укол делается косо под сухожилие локтевого сгибателя кисти; прижигание 10 — 20 мин.

С8 шао-фу

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на ладони в углублении между IV и V пястными костями немного кзади от пястно-фаланговых суставов.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: между IV и V пяст ными костями у лучевого края мышцы, противопос тавляющей V палец; общая ладонная артерия паль цев, ветви локтевого нерва.

ПОКАЗАНИЯ: сердцебиение, удушье, боль в груди судорожное сведение пальцев; опущение влагалища и матки, боль и зуд в промежности; задержка или недержание мочи; тревожные состояния.

Точку определяют, предложив больному прижать IV и V пальцы к ладони, между кончиками этих пальцев находится точка.

Глубина укола 0,5 — 1,0 см; прижигание 5 — 10 мин.

С9 шао-чун

РАСПОЛОЖЕНИЕ: у лучевого края ногтевого ложа V пальца, выше от угла ногтя на 0,3 см.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: анастомозы собственной ладонной артерии, ветви локтевого нерва.

ПОКАЗАНИЯ: сердцебиение, удушье, боль в области сердца, аритмия; боль в груди и подреберье; астения, депрессия, чувство страха, нарушение мозгового кровообращения, потеря сознания.

Точку определяют в положении лежа или сидя.

Глубина укола 0,3 см; прижигание 3 — 5 мин.

Стандартные точки:

тонизирующая — С9 шао-чун,

седативная — С7 шэнь-мэнь,

пособник — С7 шэнь-мэнь,

сочувственная — VI5 синь-шу,

сигнальная — VC14 цзюй-цюе,

противоболевая — С6 инь-си,

стабилизирующий ло-пункг к меридиану тонкой кишки — С5 тун-ли.

Меридиан тонкой кишки

Меридиан тонкой кишки [фр. intestine grele (IG)]
начинается наружным ходом от локтевого угла ногтевого ложа V пальца руки, проходит по тыльно-локтевой стороне кисти, задней поверхности предплечья,локтя, наружнозадней поверхности плеча, идет к акромиальному отростку лопатки, лопаточной ости,подходит к средней линии спины, где в точке VG14дa-чжyй (заднесрединный меридиан) соприкасается с одноименным меридианом противоположной стороны; далее доходит до надключичной ямки,где начинается внутренний ход меридиана.

Наружный ход продолжается на шею, нижнюю челюсть, скуловую область лица до наружного угла глаза и к уху, где заканчивается в точке IG19 тин-гун.
Наружный ход имеет ответвление, которое идет по нижнему краю орбиты к внутреннему углу глаза, где связывается с меридианом мочевого пузыря.

Внутренний ход меридиана тонкой кишки начинается в точке Е12 цюе-пэнь, входит внутрь грудной клетки, направляется к сердцу, обвивает его по спирали. Затем окружает пищевод, пересекает диафрагму, проходит к желудку и разветвляется в тонкой кишке.

Меридиан тонкой кишки парный, относится к системе ян; направление энергии центростремительное; энергия идет от меридиана сердца и переходит в меридиан мочевого пузыря; максимальная активность меридиана от 13 до 15 часов. На меридиане тонкой кишки 19 точек.

Основные симптомы и патологические состояния меридиана тонкой кишки: нарушение проходимости кишечника, диспептические явления, боли вобласти пупка и нижней части живота; боли по ходу меридиана, а также в затылке и голове, отек и боли в области шеи и лица; снижение слуха; нервно-психические расстройства.

Схема наружного хода меридиана тонкой кишки: 1 — шао-цзэ, 2 — цянь-гу, 3 — хоу-си, 4 — вань-гу, 5 — ян-гу, 6 — ян-лао, 7 — чжи-чжэн, 8 — сяо-хай, 9 — цзянь-чжэнь, 10 — нао-шу, 11 — тянь-цзун, 12 — бин-срэн, 13 — цюй-юань, 14 — цзянь-вай-шу, 15 — цзянь-чжун-шу, 16 — тянь-чуан, 17 — тянь-жун, 18 — цюань-ляо,19 – тин-гунIG1 шао-цзэ

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на 0,3 см от угла ногтевого ложа V пальца руки с локтевой стороны.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: собственная ладонная артерия пальцев, собственный ладонный нерв пальцев.

ПОКАЗАНИЯ: глазные болезни; головная боль,боль в горле, кашель, лихорадочные состояния; напряжение затылочных мышц; носовое кровотечение; мастит, недостаточная лактация.

Точку определяют при вытянутых пальцах.

Глубина укола 0,3 см; прижигание 3 — 5 мин.

IG2 цянь-гу

РАСПОЛОЖЕНИЕ: кпереди от V пястно-фалангого сустава с локтевой стороны.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: V пястно-фаланговый сустав, тыльная артерия пальцев, тыльный нерв пальцев.

ПОКАЗАНИЯ: боли в затылочной области, шум в ушах, носовое кровотечение, боль в горле; глазные болезни; боль в плече, парестезия, онемение, боль в пальцах руки; лихорадочные состояния; эпилептиформные судороги; мастит.

Точку определяют при согнутой в кулак кисти. Глубина укола 0,3 см при согнутой в кулак кисти; прижигание 3 — 5 мин.

IG3 хоу-си

РАСПОЛОЖЕНИЕ: в углублении кзади от V пястно-фалангового сустава с локтевой стороны кисти.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: между мышцей, от водящей V палец, и V пястной костью, тыльная артерия пальцев, тыльный нерв пальцев.

ПОКАЗАНИЯ: головная боль в затылке, напряже ние мышц затылка; конъюнктивит; носовое кровотечение, шум в ушах; боли в мышцах плеча, в локтевом суставе и пальцах; озноб с лихорадкой, ночные поты; люмбаго, парез верхних конечностей, эпилептиформные судороги.

Точку определяют при согнутой в кулак кисти.

Глубина укола 0,5 — 1,0 см; прижигание 5 — 10 мин.IG4 вань-гу

РАСПОЛОЖЕНИЕ: во впадине между основанием V пястной кости и трехгранной костью с локтевой стороны кисти.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: наружный край места прикрепления мышцы локтевой разгибатель кисти, среди мышцы, отводящей Vпалец, локтевая артерия, тыльная ветвь локтевого нерва.

ПОКАЗАНИЯ: головная боль, шум в ушах, напря женность мышц затылка; боли в области подреберья, рвота, желтуха; артриты суставов руки, парастезия и судороги пальцев; лихорадочные состояния.

Точку определяют при выпрямленной кисти.

Глубина укола 0,5 см; прижигание 5—15 мин.

IG5 ян-гу

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на локтевой стороне лучезапястного сустава во впадине между шиловидным отростком локтевой кости и трехгранной костью, на конце складки лучезапястного сустава.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: сухожилие мышцы локтевой разгибатель кисти, тыльная артерия кисти, тыльная ветвь локтевого нерва.

ПОКАЗАНИЯ: шум в ушах, глухота; боль при кариесе зубов, воспалительные процессы в челюстях; боли в наружной поверхности руки; лихорадочные состояния; психические расстройства; судороги у детей, затруднение акта сосания.

Точку определяют при согнутом лучезапястном суставе, ладонь повернута вверх.

Глубина укола 0,5 см; прижигание 5—10 мин.

IG6 ян-лао

РАСПОЛОЖЕНИЕ: над головкой локтевой кости, выше точки IG5 ян-гу на 1 цунь.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: локтевой край сухожилия мышцы локтевой разгибатель кисти, тыльная артерия кисти, тыльная ветвь локтевого нерва, внутренний кожный нерв предплечья.

ПОКАЗАНИЯ: понижение остроты зрения; артриты верхней конечности, обостряющиеся после пере охлаждения, гиперемия и боль по наружной поверхности плеча и предплечья; боли в пояснице; гемиплегия.

Точку определяют при согнутой в локтевом суставе руке, ладонь повернута вниз.

Глубина укола 0,5 — 1,0 см при вышеуказанном положении руки; прижигание 5 мин.

IG7 чжи-чжэн

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на тыльной поверхности предплечья выше лучезапястного сустава на 5 цуней.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: середина тыльной поверхности локтевой кости, тыльная межкостная артерия, кожный нерв предплечья.

ПОКАЗАНИЯ: головокружение, напряжение мышц затылка; инфильтрат в подчелюстной области; боли в локтевом суставе, в пальцах; лихорадочные состояния; неврастения, тревожное состояние, психические заболевания.

Точку определяют при слегка согнутой в локтевом суставе руке.

Глубина укола 1 см; прижигание 5—10 мин.

IG8 сяо-хай

РАСПОЛОЖЕНИЕ: в области наружной поверхности локтя между медиальным надмыщелком плечевой кости и отростком локтевой кости в локтевой борозде.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: начало мышцы локтевой сгибатель кисти, локтевая окольная артерия, локтевой нерв, кожный нерв плеча и предплечья.

ПОКАЗАНИЯ: глухота; гингивит, боли в подчелюстной области и шее; боли в плечевом, локтевом суста вах, в V пальце; боли в нижней части живота; эпилептиформные приступы.

Точку определяют при максимально согнутом локтевом суставе, где при пальпации его наружной поверхности появляется ломящее ощущение.

Глубина укола 0,5 см; прижигание 5 — 10 мин.

IG9 цзянь-чжэнь

РАСПОЛОЖЕНИЕ: сзади и книзу от плечевого сустава, между плечевой костью и лопаткой, выше заднего конца подмышечной складки на 1 цунь.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: задний край дельтовидной мышцы; задняя артерия, окружающая плече вую кость, подмышечный нерв, тыльные и внутренние кожные нервы плеча, латеральные кожные ветви межреберных нервов.

ПОКАЗАНИЯ: глухота, шум в ушах; боли в области плечевого сустава и лопатки, в надключичной ямке; онемение руки, парез и паралич верхних конечностей.

Точку определяют при плотно приведенной к груди руке.

Глубина укола 2 см; прижигание не рекомендуется.

IG10 нао-шу

РАСПОЛОЖЕНИЕ: кзади от плечевого сустава у наружного края лопатки, ниже акромиального отрост ка, где пальпируется углубление.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: проекция дельтовидной мышцы, надлопаточная артерия, задняя артерия, окружающая плечевую кость, задние ветви надключичного нерва, наружный и задний кожные нервы плеча.

ПОКАЗАНИЯ: боль в плечевом суставе, нарушение чувствительности кожи руки; боли в шейно-подчелюстной области.

Точку определяют в положении сидя.

Глубина укола 2 см; прижигание 5 мин.

IG11 тянь-цзун

РАСПОЛОЖЕНИЕ: ниже середины лопатки под ее остью, в центре подостной ямки.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: подостная мышца, артерия, окружающая лопатку, надлопаточный нерв.

ПОКАЗАНИЯ: боль в области плечевого сустава и лопатки, по наружной поверхности плеча и локтевого сустава, ограничение движений руки кверху; снижение лактации.

Точку определяют в положении сидя или лежа на животе.

Глубина укола 1 см; прижигание 3 — 5 мин.

IG12 бин-фэн

РАСПОЛОЖЕНИЕ: в надостной ямке, в середине ости лопатки, где при поднятой руке прощупывается впадина.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: поверхностно — трапециевидная мышца, глубже — надостная мышца, надлопаточная артерия, надключичный, надлопаточный, добавочный нервы.

ПОКАЗАНИЯ: боли в области лопатки и плечевого сустава с затруднением движения, межреберная невралгия.

Точку определяют при поднятой руке в положении сидя.

Глубина укола 1,5 см; прижигание 5—10 мин.

IG13 цюй-юань

РАСПОЛОЖЕНИЕ: у верхней стороны середины ости лопатки, кнутри отточки IG12 бин-фэн на 1,5 цуня где при пальпации (прессации) проявляется ломящая боль.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: поверхностно-трапециевидная, глубже — надостная мышцы, надлопаточная артерия, надключичный, надлопаточный добавочный нервы.

ПОКАЗАНИЯ боли и контрактура плечевого сустава; одышка.

Точку определяют в положении сидя.

Глубина укола 2 см; прижигание 5 — 15 мин.

IG14 цзянь-вай-шу

РАСПОЛОЖЕНИЕ: у внутреннего края лопатки, сторону от позвоночника на 3 цуня на горизонтальной линии, проходящей через остистый отросток 1 грудного позвонка.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: трапециевидная мышца, глубже — мышца, поднимающая лопатку, и малая ромбовидная мышца, поперечная шейная артерия, задний нерв лопатки, добавочный нерв, задние ветви VI — VII шейных нервов.

ПОКАЗАНИЯ: боли в области плечевого сустава плечевого пояса, напряжение шейных и затылочны мышц; пневмония, плеврит, неврастения, гипотензш

Точку определяют в положении сидя.

Глубина укола 1,5 — 2,0 см; прижигание 5 - 10 мин.

IG15 цзянь-чжун-шу

РАСПОЛОЖЕНИЕ: у внутреннего края лопатки, на 2 цуня в сторону от позвоночника на горизонтальной линии, проходящей между остистыми отросткам VII шейного и I грудного позвонков.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: трапециевидная мышца, поперечная шейная артерия, задние ветви VI шейного нерва, задний нерв лопатки.

ПОКАЗАНИЯ: кашель, одышка, удушье; снижение остроты зрения; боли в области щеки; невралгия плечевого сплетения.

Точку определяют в положении сидя.

Глубина укола 1 см; прижигание 5—10 мин.

IС16тянь-чуан

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на шее у заднего края средней части грудино-ключично-сосцевидной мышцы, кзади от места, где пальпируется пульсация артерии.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: восходящая сонная артерия, шейные кожные нервы, начало большого ушного нерва.

ПОКАЗАНИЯ: снижение слуха, шум в ушах, боль в горле, потеря голоса; гингивит; боль в области плечвого сустава с иррадиацией в область затылка и огрничением движения шеи.

Точку определяют в положении сидя.

Глубина укола 1 см; прижигание 5—10 мин.

IG17 тянь-жун

РАСПОЛОЖЕНИЕ: ниже основания мочки уха, в ямке между передним краем грудино-ключично-сосцвидной мышцы и углом нижней челюсти.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: задний край около ушной слюнной железы, внутренняя сонная артерии большой ушной нерв.

ПОКАЗАНИЯ: глухота, шум в ушах, боль в горле, тризм; напряжение и боли в мышцах затылка; межреберная невралгия; плеврит.

Точку определяют в положении сидя.

Глубина укола 1,5 см (сонная артерия); прижигание 5 — 10 мин.

IG18 цюань-ляо

РАСПОЛОЖЕНИЕ: во впадине у нижнего края скуловой кости, вертикально ниже наружного угла глаза.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: верхняя часть жевательной мышцы, поперечная артерия лица, скуловая ветвь лицевого нерва, II ветвь тройничного нерва.

ПОКАЗАНИЯ: невралгия II ветви тройничного нерва, неврит лицевого нерва, птоз века, опущение угла рта, тик мышц века.

Точку определяют в положении сидя или лежа на спине.

Глубина укола 0,5 — 1,0 см; прижигание не проводят.

IG 19тин-гун

РАСПОЛОЖЕНИЕ: между козелком уха и нижнечелюстным суставом, где при открытом рте пальпируется углубление.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: передняя ушная ветвь поверхностной височной артерии, височно-ушной нерв.

ПОКАЗАНИЯ: глухота, шум в ушах, отит, осиплость.

Точку определяют при открытом рте.

Глубина укола 0,5 см; прижигание 3 — 5 мин.Стандартные точки:

тонизирующая — IG3 хоу-си,

седативная — IG8 сяо-хай,

пособник — IG4 вань-гу,

сочувственная — V27 сяо-чан-шу,

сигнальная — VC4 гуань-юань,

противоболевая — IG6 ян-лао,

стабилизирующий ло-пункт к меридиану сердца — IG7 чжи-чжэн

Меридиан перикарда

Наружный ход меридиана перикарда [фр. maitre du coeur (MC)] начинается в четвертом межреберье в точке МС1 тянь-чи, поднимается к третьему межреберью, идет к плечу, затем по ладонно-срединной линии плеча, предплечья, ладони, заканчиваясь на III пальце.

Внутренний ход меридиана перикарда начинается в точке VС17 танъ-чжун, входит внутрь грудной клетки, направляется к перикарду, откуда спускается вниз, возможно, вдоль аорты или пищевода, проходит сквозь диафрагму и идет к меридиану трех обогревателей.

Меридиан перикарда парный, относится к системе инь. Движение энергии центробежное: принимает энергию от меридиана почек, передает ее меридиану трехобогревателей. Период максимальной активности меридиана от 19 до 21 ч. На меридиане перикарда 9 точек.

Основные симптомы и патологические состояния меридиана перикарда: боли в области сердца неврогенная тахикардия, заболевания сердца, боли в грудной клетке с иррадиацией в спину, заболевания легких, психические расстройства, тревожные состояния, заболевания желудка, боли по ходу меридияна, межреберная невралгия.

Схема наружного хода меридиана перикарда:

1 — тянь-чи; 2 — тянь-цюань; 3 — цюй-цзе, 4 — си-мэнь; 5 — цзянь-ши; 6 — нэй-гуань; 7 — да-лин; 8 — лао-гун; 9 — чжун-чун


МС1 тянь-чи

РАСПОЛОЖЕНИЕ: в четвертом межреберье, кнаружи от передней средней линии на 5 цуней.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: большая грудная и малая грудная мышцы, задние ветви грудной артерии, передний грудной нерв, межреберный нерв.

ПОКАЗАНИЯ: чувство удушья, одышка, кашель, пневмония, бронхит; боль в подреберье; инфильтрат в подмышечной области, мастит; боли в области груди, плеча, увеличение шейных, подключичных и подмышечных лимфатических узлов.

Точку определяют в положении лежа на спине.

Глубина укола 0,5 см, глубокий укол, особенно в левой стороне груди, противопоказан: лучше вначале иглу ввести перпендикулярно на 0,3 см и затем повернуть ее почти горизонтально по межреберью еще на 0,5 см, конец иглы направлять кнаружи; прижигание 3 — 5 мин.

МС2 тянь-цюань

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на передневнутренней поверхности плеча, ниже уровня переднего конца складки подмышечной впадины на 2 цуня, где прощупывается борозда двуглавой мышцы плеча.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: сухожилие двуглавой мышцы, ветви плечевой артерии, медиальный кожный нерв плеча, мышечно-кожный нерв.

ПОКАЗАНИЯ: боли в области сердца, боли за грудиной с иррадиацией в лопатку и по внутренней поверхности плеча; кашель, боль в груди и подреберье; рвота; снижение остроты зрения.

Точку определяют в положении лежа на спине.

Глубина укола 1,5 см; прижигание 5 — 10 мин.

МС3 цюй-цзе

РАСПОЛОЖЕНИЕ: в середине локтевого сгиба.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: локтевой край сухожилия двуглавой мышцы плеча, плечевая артерия,срединный нерв, срединная локтевая вена, медиальный кожный нерв плеча, медиальный кожный нерв предплечья.

ПОКАЗАНИЯ: боли в области сердца, стенокардия, тахикардия, чувство страха, тревоги; тремор рук; сухость во рту, потливость головы и шеи; повышение температуры тела; отрыжка, рвота.

Точку определяют в положении лежа на выпрямленной руке.

Глубина укола 1,0 см; прижигание 5—10 мин.

МС4 си-мэнь

РАСПОЛОЖЕНИЕ: выше проксимальной лучезапястной складки на 5 цуней.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: между лучевой и локтевой костями и между сухожилиями длинной ладонной мышцы и мышцы локтевой сгибатель кисти, срединный нерв (в глубине), межкостная артерия ладонной поверхности, латеральный и медиальный кожные нервы предплечья.

ПОКАЗАНИЯ: гипертермия ладоней и подошв; мастит; боли в области сердца и груди, тахикардия, чувство страха; астения; тошнота, рвота, боль в подреберье; кровотечение из носа; плеврит.

Точку определяют на выпрямленной руке.

Глубина укола 1 см; прижигание 5—10 мин.

МС5 цзянь-ши

РАСПОЛОЖЕНИЕ: выше проксимальной лучезапястной складки на 3 цуня.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ одинакова с точкой
МС4 си-мэнь.

ПОКАЗАНИЯ: внезапная боль в области сердца, тахикардия; тревожные состояния, психозы; афония, ощущение инородного тела в горле, нарушение акта глотания, боли в желудке, рвота; нарушение менстру ального цикла; судороги у детей, эпилептиформные припадки; артриты рук; инфильтрат в подмышечной области, гипертермия ладоней, лихорадочные состояния.

Точку определяют в положении лежа на спине.
Глубина укола 1,5 см; прижигание 7—10 мин.

МС6 нэй-гуань

РАСПОЛОЖЕНИЕ: выше проксимальной лучезапястной складки на 2 цуня, между сухожилиями.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ одинакова с точкой МС4 си-мэнь.

ПОКАЗАНИЯ: боли в области сердца, стенокардия, тахикардия, заболевания органов грудной полости, кашель с астматическим компонентом, ларингит; гипертензия; отрыжка, рвота, боли в желудке, подреберье; боли и судороги в области локтевого сустава и плеча; лихорадочные состояния, эпилептиформные приступы; расстройства психики, сна, тревожные и маниакальные состояния.

Точку определяют в положении лежа на спине.
Глубина укола 1,5 см; прижигание 5—10 мин.

МС7 да-лин

РАСПОЛОЖЕНИЕ: в середине лучезапястной складки, в углублении между сухожилиями.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: сухожилия длинной ладонной мышцы и мышцы лучевой сгибатель кисти, кзади от поперечной запястной связки, срединный нерв (в глубине), ладонная межкостная артерия, ладонная кожная ветвь срединного нерва.

ПОКАЗАНИЯ: боли в области сердца и грудной клетки, чувство беспокойства, нарушение сна, гипертензия с высоким систолическим давлением;
боль в горле, нарушение акта глотания; тендовагинит, боли в локтевом, лучезапястном суставах, в предплечье; неврит срединного нерва; боли в области желудка, рвота с кровью; лихорадочные состояния; неврастения, эмоциональная лабильность, истерия.

Точку определяют в положении сидя или лежа.
Глубина укола 1 см; прижигание 3—10 мин.

МС8 лао-гун

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на середине ладони между III и IV пястными костями.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: ладонный апоневроз, межкостная мышца, локтевая и лучевая артерии, образующие поверхностную и глубокую ладонные дуги, общий ладонный нерв пальцев, ветви срединного, локтевого, лучевого нервов.

ПОКАЗАНИЯ: солнечный, тепловой удары; боли в области сердца, одышка, гипертензия; отсутствие аппетита; патологическая жажда; расстройство акта глотания, рвота; тремор рук, акроцианоз; артриты с ограничением движения суставов рук; судороги у детей; стоматит; психозы, истерические припадки; экзема на кистях.

Точку определяют при согнутой в кулак кисти;
РАСПОЛОЖЕНИЕ: точки соответствует промежутку между кончиками III и IV пальцев.

Глубина укола 0,5 — 1,0 см; прижигание 3 —5 мин.

МС9 чжун-чун

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на конце (в середине) ногтевой фаланги III пальца, отступя от ногтя 0,3 см.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: анастомозы собственной ладонной артерии пальцев, ладонный нерв пальцев.

ПОКАЗАНИЯ: тепловой удар, предынсультное стояние, шок, боли в области сердца, чувство удушье и беспокойства; головная боль, лихорадочное состояние без потоотделения; астения, нарушение памямяти, ночные страхи у детей.

Точку определяют в положении сидя.

Глубина укола 0,3 см; прижигание 2 — 3 мин.Стандартные точки:

тонизирующая — МС9 чжун-чун,

седативная — МС7 да-лин,

пособник — МС7 да-лин,

сочувственная — VI4 цзюе-инь-шу,

сигнальная — VC17 тань-чжун,

противоболевая — МС4 си-мэнь,

стабилизирующий ло-пункт к меридиану трех обогревателей — МС6 нэй-гуань.

Меридиан трех обогревателей

Меридиан трех обогревателей [фр. trois rechauffeurs (TR)] начинается наружным ходом от конца IV пальца руки в точке TR1 гуань-чун, идет вверх по тыльно-срединной линии кисти, тыльной поверхности лучезапястного сустава, по наружной поверхности предплечья и плеча в область плечевого сустава лопатки, где в точке VB21 цзянь-цзин перекрещивается с меридианом желчного пузыря. Далее меридаан, огибая трапециевидную мышцу, идет к центру надключичной ямки, где в точке Е12 цюэ-пэнь соединяется с меридианом желудка. Отсюда меридиан идет обратно на спину, огибая трапециевидную мышцу, и проходит точку VG14 да-чжуй: здесь меридиан трех обогревателей соприкасается со всеми янскими меридианами. Далее идет по шее, доходит уха и входит в него в точке TR18 ци-май; затем выходит из уха в точке TR21 эр-мэнь, идет к скуловой дуге и заканчивается у наружного края брови в точке TR23 с чжу-кун.

Наружный ход меридиана имеет два ответвления. Первое начинается в точке TR17 и-фэн, поднимается по сосцевидному отростку, проходит точки TR19 лу-си и TR20 цзяо-сунь (верх основания ушной раковины), идет к козелку уха через точку TR21 эр-мэнь и заканчивается у нижнего края орбиты. Второе ответвление наружного хода начинае от точки TR23 сы-чжу-кун и доходит до точки VB1 тун-цзы-ляо, в которой снова связывается с меридианом желчного пузыря.

Внутренний ход меридиана трех обогревателей начинается в точке Е12 цюе-пэнь, входит внутрь грудной клетки, подходит к точке VC17 тань-чжун разветвляется в грудной клетке и достигает перикарда. Затем одна ветвь спускается вниз, проходит через диафрагму в среднюю часть туловища (проекция точки VC12 чжун-вань), затем следует в нижнюю часть туловища (проекция точки VC7 инь-цзяо), другая ветвь из точки VC17 тань-чжун возвращается к точке Е12 чжун-вань.

Меридиан трех обогревателей парный, относится к системе ян. Движение энергии центростремительное; энергия поступает из меридиана перикарда и переходит в меридиан желчного пузыря. Период максимальной активности меридиана от 21 до 23 ч. На меридиане трех обогревателей 23 точки.

Основные симптомы и патологические состояния меридиана трех обогревателей: нарушение терморегуляции, головная боль, головокружение, боли в области шеи, затылка, плечевого пояса; артриты суставов руки; глухота, шум в ушах; глазные болезни, воспалительные процессы в области щеки, сосцевидного отростка, тонзиллит; депрессивные состояния, апатия, патологическая сонливость; судороги у детей, эпилептиформные припадки; ограничение движения IV пальца руки.

Схема наружного хода меридиана трех обогревателей:1 — гуань-чун; 2 — е-мэнь; 3 — чжун-чжу; 4 —ян-чи; 5 — вай-гуань; 6 — чжи-гоу; 7 — хуэй-цзун; 8 — сань-ян-ло;9 — сы-ду; 10 — тянь-цзин; 11 — цин-лэн-юань; 12- — сяо-лэ; 1 3 — нао-хуэй; 14 — цзянь-ляо; 15 — тянь-ляо; 16 — тянь-ю;17 — и-фэн; 18 — ци-май; 19 — лу-си; 20 — цзяо-сунь;21 — эр-мэнь; 22 — хэ-ляо; 23 — сы-чжу-кун


TR1 гуань-чун

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на локтевой стороне IV пальца на 0,3 см от ногтевого ложа.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: артериальная сеть собственной артерии пальцев, собственный нерв пальцев.

ПОКАЗАНИЯ: чувство удушья; головная боль, боль в горле, сухость и трещины губ; боль в наружной стороне плеча и локте; лихорадочные состояния; тошнота; депрессивные состояния.

Точку определяют в положении сидя.
Глубина укола 0,3 см; прижигание 2 — 3 мин.

TR2 е-мэнь

РАСПОЛОЖЕНИЕ: во впадине между пястно-фаланговыми суставами IV и V пальцев.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: пястно-фаланговые суставы, тыльная артерия пальцев, тыльный нерв пальцев.

ПОКАЗАНИЯ: головная боль; конъюнктивит; глухота, ларингит, фарингит; боль в кисти и предплечье; лихорадка.

Точку определяют в положении сидя, кисть должна быть сжата в кулак.

Глубина укола 0,3 см; прижигание 3 — 5 мин.

TR3 чжун-чжу

РАСПОЛОЖЕНИЕ: во впадине между IV и V пястными костями, кзади от пястно-фалангового сустава.
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: пястно-фаланговые суставы, межкостная мышца, четвертая тыльная артерия пальцев, тыльный нерв пальцев.

ПОКАЗАНИЯ: головная боль; шум в ушах, глухота,фарингит, ларингит; боли в предплечье и локтевомсуставе, парез мышц кисти; лихорадочные состояния; психозы; лейкома роговицы.

Точку определяют в положении сидя, кисть сжата в кулак.

Глубина укола 1 см; прижигание 5 — 7 мин.

TR4 ян-чи

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на тыльной поверхности лучезапястного сустава, ближе к локтевой стороне, соответственно расположению IV пальца.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: локтевой край сухожилия мышцы общий разгибатель пальцев, тыльная артерия кисти, тыльная ветвь локтевого нерва.

ПОКАЗАНИЯ: головная боль, головокружение; боли в суставах руки с затруднением движения;перемежающаяся лихорадка, малярия; глухота; конъюнктивит; олигоурия, сахарный диабет.

Точку определяют в положении сидя.

Глубина укола 1 см; прижигание не проводится.

TR5 вай-гуань

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на тыльной поверхности предплечья, выше проксимальной лучезапястнои складки сустава на 2 цуня.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: между лучевым краем мышцы общий разгибатель пальцев и мышцей собственный разгибатель V пальца, тыльная межкостная артерия, тыльный кожный нерв предплечья, ветви лучевого нерва.

ПОКАЗАНИЯ: катар верхних дыхательных путей,головная боль, боль в затылке; шум в ушах, глухота;паротит; затруднение движения в локтевом суставе,боль в пальцах, тремор рук; парез и паралич мышц верхних конечностей; лихорадочные состояния, гипертермия; прострел в области поясницы, шеи; глазные болезни; запор; гипотензия, астения, нарушение сна, неврозы, паркинсонизм с ригидностью мышц.

Точку определяют в положении сидя или лежа.

Глубина укола 2 см; прижигание 5 — 10 мин.

TR6 чжи-гоу

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на тыльной поверхности предплечья в межкостном углублении, выше складки лучезапястного сустава на 3 цуня.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: между лучевой и локтевой костями и между мышцами общий разгиба тель пальцев и собственный разгибатель V пальца, тыльная межкостная артерия, тыльный кожный нерв предплечья, ветви лучевого нерва.

ПОКАЗАНИЯ: обморок, боль в области сердца, груди, лопатки; потеря голоса, ларингит, фарингит; боли в плече и предплечье; боли в подреберье, запор,рвота, понос; лихорадочные состояния; обморок после родов; головокружение, головная боль, боль в гла зах; воспалительные процессы в области шеи; пневмония.

Точку определяют в положении сидя, рука согнута в локтевом суставе.

Глубина укола 1 см; прижигание 5—10 мин.

TR7 хуэй-цзун

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на тыльной поверхности предплечья, выше складки лучезапястного сустава на 3 цуня, на уровне точки TR6 чжи-гоу, но в локтевую сторону от нее на один поперечный палец.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: между мышцами локтевой разгибатель кисти и собственный разгибатель V пальца, тыльная межкостная артерия, мышечные ветви лучевого нерва, внутренний и тыльный кожные нервы предплечья.

ПОКАЗАНИЯ: глухота, боли в мышцах верхних конечностей, чувствительные и двигательные расстройства; эпилептиформные приступы; эмоциональная неустойчивость.

Точку определяют в положении сидя.

Глубина укола 1 см; прижигание 5—10 мин.

TR8 сань-ян-ло

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на тыльной поверхности предплечья, во впадине между костями, выше лучезапястной складки на 4 цуня.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: между лучевой и локтевой костями и между мышцами общий разгибатель пальцев и собственный разгибатель V пальца; тыльная межкостная артерия, ветви лучевого нерва, тыльный кожный нерв предплечья.

ПОКАЗАНИЯ: внезапная потеря голоса, глухота; боли в плече, предплечье и кисти с затруднением движения.

Точку определяют в положении сидя.

Глубина укола 1 см, вертикально; прижигание 5—10 мин.

TR9 сы-ду

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на тыльной поверхности предплечья, ниже локтевого отростка на 5 цуней в углублении между костями, выше тыльной складки лучеза пястного сустава на 7,5 цуня.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: в промежутке между лучевой и локтевой костями и между мышцами общий разгибатель пальцев и локтевой разгибатель кисти, тыльная межкостная артерия, ветви лучевого нерва, тыльный кожный нерв предплечья.

ПОКАЗАНИЯ: внезапная потеря голоса, глухота; боль в зубах нижней челюсти; боли в предплечье; паралич мышц верхней конечности.

Точку определяют в положении сидя.
Глубина укола 1,5 — 2,0 см; прижигание 5 —10 мин.

TR10 тянь-цзин

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на задней поверхности плеча,выше локтевого отростка на 1 цунь.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: задняя поверхность плечевой кости, сухожилие трехглавой мышцы плеча, артериальные анастомозы, окружающие локтевой сустав, внутренний кожный нерв плеча, мышечная ветвь лучевого нерва.

ПОКАЗАНИЯ: боли в груди, кашель; боль в височной области головы, мигрень; заболевания глаз; шум в ушах, боль в горле; боли в области затылка, шеи, плеча, локтевого сустава; предынсультное состояние; неврастения, нарушение сна, возбуждение; судороги у детей.

Точку определяют в положении сидя при согнутой в локтевом суставе руке.

Глубина укола 1,0— 1,5см при согнутой в локтевом суставе руке; прижигание 5 — 20 мин.

TR11 цин-лэн-юань

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на задней поверхности плеча, выше кончика локтевого отростка на 2 цуня.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: плечевая кость, сухожилие трехглавой мышцы плеча, средняя окольная артерия, тыльный кожный нерв плеча, мышечные ветви лучевого нерва.

ПОКАЗАНИЯ: головная боль; боли в плече и мышцах руки с ограничением движений.

Точку определяют в положении сидя при согнутой в локтевом суставе руке.

Глубина укола 0,5 — 1,0 см; прижигание 5 —15 мин.

TR12 сяо-лэ

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на задней поверхности плеча, выше локтевого отростка на 5 цуней.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: задняя поверхность плечевой кости, около борозды локтевого нерва, среди трехглавой мышцы плеча, средняя окольная артерия, тыльный кожный нерв плеча, мышечные ветви лучевого нерва.

ПОКАЗАНИЯ: головная боль, боли в области шеи, затылка, в руке; эпилептиформные приступы.

Точку определяют в положении больного сидя.
Глубина укола 1,0 — 1,5 см; прижигание 5 — 15 мин.

TR13 нао-хуэй

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на задней поверхности плеча, на уровне нижнего края подмышечной впадины, книзу и кзади от большого буфа плечевой кости.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: задняя поверхность плечевой кости, задний край дельтовидной мышцы, верхняя часть наружной головки трехглавой мышцы, задняя артерия, окружающая плечевую кость, подмышечный нерв, тыльный кожный нерв плеча.

ПОКАЗАНИЯ: боли в плече, плечевом суставе, лопатке; головная боль; зоб; глазные болезни.

Точку определяют в положении больного сидя.
Глубина укола 1,5 — 2,0 см; прижигание 5 —15 мин.

TR14 цзянь-ляо

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на задней поверхности плечевого сустава, сзади и ниже акромиального отростка лопат ки, или на 1 цунь ближе к позвоночнику от углубле ния, образующегося при поднимании руки (здесь на ходится точка GI15 цзянь-юй); вертикально выше точки TR13 нао-хуэй на 3 цуня.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: дельтовидная мыш ца, задняя артерия, окружающая плечевую кость, надлопаточная артерия, надлопаточный нерв, тыль ный кожный нерв плеча.

ПОКАЗАНИЯ: боли и парез верхней конечности,боль в плечевом суставе с затруднением движения; неврастения, головокружение.

Точку определяют в положении больного сидя при поднятой руке.

Глубина укола 1,0 — 1,5 см; прижигание 5 —10 мин.

TR15 тянь-ляо

РАСПОЛОЖЕНИЕ: в верхней части лопатки, в надо стной ямке.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: трапециевидная мышца, надостная мышца, надлопаточная артерия, надлопаточный нерв, добавочный нерв.

ПОКАЗАНИЯ: боли в плече и лопатке, напряжение мышц шеи и затылка; лихорадочные состояния.
Точку определяют в положении сидя.
Глубина укола 1,5 — 2,0 см, глубокий укол противопоказан; прижигание 3 — 5 мин.

TR16 тянь-ю

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на заднебоковой поверхности шеи, ниже сосцевидного отростка, немного сзади места прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: задняя ушная артерия, малый ушной нерв.

ПОКАЗАНИЯ: головная боль, головокружение; инъецирование склер; отек лица, внезапная глухота; ригидность мышц затылка; нарушение сна.
Точку определяют в положении сидя.
Глубина укола 1,0 — 1,5 см, глубокий укол противопоказан; прижигание 3 — 5 мин.

TR17 и-фэн

РАСПОЛОЖЕНИЕ: в углублении кзади от основания мочки уха, между сосцевидным отростком и восходящей ветвью нижней челюсти.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: задний край околоушной слюнной железы, задняя ушная артерия, большой ушной нерв, задняя ушная ветвь лицевого нерва, выход лицевого нерва из шилососцевидного отвер стия (в глубине).

ПОКАЗАНИЯ: шум в ушах, глухота; парез лицевого нерва, птоз века, опущение угла рта, тик и парез мимических мышц, затруднение речи; воспалительные процессы в области щеки; тризм; отит, паротит; стоматит; струма.

Точку определяют в положении сидя, нижний край мочки указывает локализацию точки.

Глубина укола 1 см, острие иглы идет немного
вперед и кверху; прижигание 3 — 5 мин.

TR18 ци-май

РАСПОЛОЖЕНИЕ: за ухом на одном уровне с наружным слуховым отверстием, чуть кпереди от основания сосцевидного отростка височной кости.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: кзади от ушной мышцы, задняя ушная артерия,большой ушной нерв.

ПОКАЗАНИЯ: головная боль, венозный застой в головном мозге, шум в ушах, глухота; снижение остроты зрения, ирит; судороги у детей, рвота, понос.
Точку определяют в положении сидя.
Глубина укола 0,3 см, допускается микрокрово пускание; прижигание 5 мин.

TR19 лу-си

РАСПОЛОЖЕНИЕ: за ухом выше точки TR18 ци-май
на 1 цунь.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: задняя ушная мышца, задняя ушная артерия, большой ушной нерв.

ПОКАЗАНИЯ: головная боль, головокружение, одышка; боль в ушах, глухота; рвота у детей, чувство страха; эпилептиформные приступы.
Точку определяют в положении сидя.
Глубина укола 0,5 см; прижигание около 5 мин.

TR20 цзяо-сунь

РАСПОЛОЖЕНИЕ: у верха основания ушной раковины.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: задняя ушная мышца, передняя ушная ветвь поверхностной височной артерии, тройничный нерв, малый затылочный нерв.
ПОКАЗАНИЯ: головная боль в виске, головокруже ние; конъюнктивит, инфильтрат ушной раковины; боли в зубах, гингивит, ограничение движения височно-нижнечелюстного сустава; струма.

Точку определяют в положении сидя, ушную раковину сгибают вперед, ее складка указывает локализацию точки.

Глубина укола 0,3 см, направление иглы почти горизонтальное; прижигание 5 — 7 мин.

TR21 (23) эр-мэнь

РАСПОЛОЖЕНИЕ: спереди и выше козелка уха, где пальпируется углубление.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: задняя сторона суставного отростка нижней челюсти, передняя ушная ветвь поверхностной височной артерии, височно-ушной нерв, поверхностная височная артерия (подкожно).

ПОКАЗАНИЯ: глухота, шум в ушах, отит; боли в зубах и верхней челюсти; головная боль, мигрень.
Точку определяют в положении сидя.
Глубина укола около 0,5 — 1,0 см; прижигание 3 — 5 мин.

TR22 хэ-ляо (височная)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: в области виска, выше основания скулового отростка височной кости, немного кпереди и выше точки TR21 эр-мэнь, кзади от места пульсации поверхностной височной артерии.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ:
начало переди ушной мышцы, поверхностная височная артерия, височно-ушной нерв, височная ветвь лицевого нерва.

ПОКАЗАНИЯ: шум в ушах, ощущение тяжести и боль в голове; паралич, парез лицевого нерва; воспаление наружного слухового прохода, ринит, полип носа, носовое кровотечение.

Точку определяют в положении сидя.

Глубина укола 0,5 — 1,0 см, укол под углом (осторожно — артерия!); прижигание 3 — 5 мин.

TR23 (21) сы-чжу-кун

РАСПОЛОЖЕНИЕ: в углублении у наружного конца брови.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: круговая мьшца глаза, поверхностная височная артерия, глазной нерв (I ветвь тройничного нерва).

ПОКАЗАНИЯ: боли в лобной и височной области головы, головокружение, мигрень; конъюнктивит, заворот края века, снижение остроты зрения; парез, паралич лицевого нерва.

Точку определяют в положении сидя.

Глубина укола 1,0 см, направление укола почти горизонтальное, конец иглы направлен к брови; прижигание не проводят.


Стандартные точки:

тонизирующая — TR3 чжун-чжу,

седативная — TRIO тянь-цзин,

пособник — TR4 ян-чи,

сочувственная — V22 сань-цзяо-шу,

сигнальная — VC5 ши-мэнь,

противоболевая — TR7 хуэй-цзун,

стабилизирующий ло-пункт к меридиану перикарда — TR5 вай-гуань.Главные точки при патологии:

верхнего обогревателя — VC17 тань-чжун,

среднего обогревателя — VC12 чжун-вань,

нижнего обогревателя — VC7 инь-цзяо.

меридиана сердца

меридиан  перикарда

 Три обогревателя

Последна промяна ( Четвъртък, 11 Април 2024 22:28 )