Sumatriptan

Нежелани лекарствени реакции

Sumatriptan е селективен 5-НТ1 антагонист, показан за лечение на мигренозни пристъпи с или без аура. Според изследователи от Нова Зеландия и Холандия, употребата на sumatriptan може да доведе до засилване на болка, свързана с предшестващи възпалителни процеси или травма. Sumatriptan е бил обект на активно постмаркетингово проследяване на безопасността в продължение на 8 години чрез системата за интензивно мониториране на Нова Зеландия. Използвани са и данни от системата за спонтанни съобщения за Нежелани лекарствени реакции на Холандския център за лекарствена безопасност Lareb.

При проучваната в Нова Зеландия група от 14 951 пациенти са съобщени общо 3978 нежелани събития,сред които и 9 случая на активизиране на болка в местата на предшестващи наранявания. Други 4 случая са идентифицирани чрез системата за спонтанни съобщения в Холандия (от общо 162 спонтанни съобщения, касаещи 237 Нежелани лекарствени реакции при употребата на sumatriptan). При всички освен един случай, Нежелани лекарствени реакции са наблюдавани в периода до 4 седмици от травмата, като при 11 от тях лекарството е прилагано подкожно.
При 6 пациенти оплакванията са наблюдавани и при повторно приложение на sumatriptan/Nazdav, Imigran ,Amigren/.

Допълнително са съобщени 8 случая на екзацербация на болка свързана с възпалителни заболяваниякато ревматоиден артрит, колит и др.

Само в два от случаите sumatriptan e прилаган перорално.
Предложени са различни механизми за причините за реактивиране на болка при употребата на sumatriptan. Предполага се, че той повлиява фармакологичното действие на 5-НТ като медиатор на болка в места с възпаление и трансмисия на болковата сетивност на ниво гръбначен мозък.

Ref.: Coulter DM, Passier JLM (Anneke), Clark DWJ, van Puijenbroek EP. Activation of pain by sumatriptan. Headache 43: 994-998, No. 9, Oct 2003

http://www.bda.bg/

Последна промяна ( Събота, 17 Май 2014 17:10 )