Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции PIOZ MF G И PIOZ (USV), GEMER P (SUN PHARMA), TRIBET (ABBOTT), TRIPRIDE (MICRO LABS) И GLUCONORM PG (LUPIN)

PIOZ MF G И PIOZ (USV), GEMER P (SUN PHARMA), TRIBET (ABBOTT), TRIPRIDE (MICRO LABS) И GLUCONORM PG (LUPIN)

В Индии запретили PIOZ MF G И PIOZ (USV), GEMER P (SUN PHARMA), TRIBET (ABBOTT), TRIPRIDE (MICRO LABS) И GLUCONORM PG (LUPIN)

Пиоглитазон и комбинированные препараты с его участием Pioz MF G и Pioz (USV), Gemer P (Sun Pharma), Tribet (Abbott), Tripride (Micro Labs) и Gluconorm PG (Lupin) подверглись запрету в связи с тем, что они могут вызывать сердечную недостаточность и повышать риск рака мочевого пузыря.

Три года назад в Европе, а затем и в Индии, был запрещен другой препарат из семейства «глитазонов», росиглитазон (Avandia).

http://medportal.ru/27 июня 2013 года,

Още...

СЕРИОЗЕН РИСК ОТ УПОТРЕБАТА НА ПИОГЛИТАЗОН ЗА ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ ТИП 2

Два от често използваните медикаменти за лечение на пациенти с диабет тип 2 са пиоглитазон и розиглитазон. Те спадат към групата на тиазолидинедионите. Това са препарати, използвани за контролиране нивата на кръвната захар. За тях е известно, че повишават риска от инфаркт.

Скорошно проучване на специалисти от Канада е проведено с цел потвърждаване или отхвърляне на следното твърдение: според екипа продължителният прием на пиоглитазон се асоциира със завишен риск от рак на пикочния мехур, като ако този прием е над две години, то рискът е удвоен. Все пак съгласно решение на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) медикаментът пиоглитазон е все още на пазара.

В проучването били анализирано медицински архиви на над 600 лични лекари, наброяващи над 115 000 пациенти с диабет тип 2, които били подложени на медикаментозна терапия за периода 1988-2009 година. Били отделени случаите на пациенти с рак на пикочния мехур, като те били сравнени с контролна група от двадесет здрави човека.

След анализиране на данните се оказва, че годишно от рак на пикочния мехур са засегнати средно 89 на 100 000 пациента. При хората, приемали пиоглитазон, рискът от поява на такъв тип рак бил завишен с 83%. При пациенти, приемали медикамента за период под две години засегнатите се изчисляват на 74 на 100 000 души годишно, докато приемът над 2 години води до покачване на случаите на тумор до 88 на 100 000 души за година.

За потвърждение на резултатите били проведени и допълнителни проучвания, като с тях първоначалните заключения отново били потвърдени. Според екипа действително може да се смята, че продължителният прием на пиоглитазон се свързва с повишен риск от тумор на пикочния мехур при пациенти с диабет тип 2. Специалистите отбелязват, че при проведени опити с подобния му препарат розиглитазон нямало същия резултат.

Важно е да се отбележи, че тези медикаменти се отпускат единствено по лекарско предписание и дозата се определя от специалист-ендокринолог в зависимост от индивидуалното състояние и нужди на всеки пациент!

Статия и подробности около проучването и достигнатите резултати са публикувани в изданието „British Medical Journal”.

Диана Иванова

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Източник: www.medicalnewstoday.com
2012

http://www.diabetnews.bg

Още...

ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (ЕМА) ПРЕПОРЪЧА НОВИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА НА ПИОГЛИТАЗОН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЛЕКО ПОВИШЕНИЯ РИСК ОТ РАК НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР

Отношението полза-риск остава позитивно при ограничена група от пациенти със захарен диабет тип 2

ЕМА приключи разглеждането на проблема, свързан  с появата на рак на пикочния мехур при лечение с пиоглитазон-съдържащи* лекарствени продукти. Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (СНМР) към ЕМА потвърди, че за някои от пациентите със захарен диабет тип 2 тези лекарствени продукти продължават да бъдат възможен терапевтичен избор, но употребата им е свързана с леко повишение на риска от развитие на рак на пикочния мехур. СНМР счита, че този слабо повишен риск може да бъде намален чрез правилен подбор и съответно изключване на пациенти, лекувани с пиоглитазон, което изисква периодично преразглеждане на ефикасността и безопасността на лечението при всеки пациент поотделно.

Пълният текст на това изявление,  допълнителни  документи, както и подробна информация, съдържаща въпроси и отговори по темата можете да намерите на уеб-сайта на ЕМА:

www.ema.europa.eu

EMA recommends new contra-indications and warnings for pioglitazone to reduce small increased risk of bladder cancer

Questions and answers on the review of pioglitazone-containing medicines (Actos, Glustin, Competact, Glubrava and Tandemact)

За допълнителни разяснения можете да се обаждате в отдел “Лекарствена безопасност”  към ИАЛ на тел. 02/ 890 34 17.

*Първите пиоглитазон-съдържащи лекарствени продукти са разрешени за употреба по централизирана процедура през 2000 год. и са налични на Европейския фармацевтичен пазар под следните търговски имена: Actos, Glustin, Competact, Glubrava и Tandemact. Притежател на разрешението за употреба на тези продукти е Takeda.

Петък, 22 Юли 2011

http://www.bda.bg

Последна промяна ( Понеделник, 19 Август 2013 12:48 )