Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НИКОТИНОВА КИСЕЛИНА И СРОДНИ НА НЕЯ ВЕЩЕСТВА

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НИКОТИНОВА КИСЕЛИНА И СРОДНИ НА НЕЯ ВЕЩЕСТВА

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започна преглед на лекарствените продукти, съдържащи никотинова киселина и сродните на нея вещества аципимокс и ксантинол, използвани за лечение на нарушения в нивата на серумните липиди. Прегледът е следствие от резултати, получени в голямо клинично проучване с име: HPS2-THRIVE, в което се проследява дългосрочния ефект от комбинацията никотинова киселина и ларопипрант. Данните от него не показват положителен ефект на комбинацията при превенция на съдови инциденти като инфаркт и инсулт. Освен това резултатите показват по‐висока честота на нефатални, но сериозни нежелани реакции при пациенти, приемащи тази комбинация.
Резултатите от проучването HPS2-THRIVE повдигат въпроса за безопасността на лекарствени продукти, съдържащи само никотинова киселина или нейни сродни вещества, поради което ЕМА ще оцени значението на новите данни върху отношението полза/риск на тези продукти и ще даде становище по това, дали разрешенията за употреба на тези лекарствени продукти да бъдат запазени, променени или отменени. Решението ще бъде валидно за всички държави в Европейския съюз.
Към момента в Р. България няма разрешени за употреба лекарствени продукти, съдържащи никотинова киселина или нейни сродни вещества.

Четвъртък, 14 Март 2013
http://www.bda.bg/