Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции Хормонална заместителна терапия

Хормонална заместителна терапия

ХЗТ
Недоказан ефект върху сърдечно-съдовите заболявания

Хормоналната заместителна терапия (ХЗТ) с естрогени, приложени самостоятелно или в комбинация с прогестагени, е показана за лечение на менопаузалните симптоми като някои от продуктите се използват и за профилактика на остеопороза, свързана с естрогенен дефицит. Базирайки се на наблюденията от предишни епидемиологични проучвания и потенциално благоприятния ефект на естрогените върху липидния баланс и атеросклеротичните процеси, до скоро се считаше, че ХЗТ предотвратява развитието на коронарна атеросклероза и ИБС.
Резултатите от по-нови рандомизирани плацебо-контролирани клинични изпитвания не потвърждават тези очаквания. Проучванията показват тенденция за увеличаване на заболеваемостта и смъртността от ИБС през първите една - две години приложение на ХЗТ.

Според първите резултати от завършилото неотдавна проучване Здравна инициатива за жената (ЗИЖ) комбинираното приложение на конюгирани естрогени и medroxyprogesteron acetate (MPA) е довело до слабо повишение на риска от миокарден инфаркт и мозъчен инсулт, възлизащ на съответно 7 и 8 допълнителни случая на тези заболявания за всеки 10 000 жени, лекувани по тази схема за период от една година. Не е ясно дали употребата на други продукти за ХЗТ са свързани със същия риск.


Венозен тромбоемболизъм

Рискът от развитие на венозен тромбоемболизъм (дълбока венозна тромбоза и белодробна емболия) по време на хормонална заместителна терапия е добре известен. По-нови проучвания потвърждават тези данни и показват, че абсолютният риск е малко по-висок от приетите до момента стойности от допълнителни 1-2 случая на ВТЕ на 10 000 пациенти годишно. Резултатите от ЗИЖ сочат, че абсолютният риск от венозни тромбоемболии възлиза на 18 допълнителни случая на 10 000 жени годишно.

Появата на такива нежелани реакции е по-вероятна през първата година от лечението.

Карцином на млечната жлеза

Честотата на карцинома на млечната жлеза при жените на възраст между 50 и 70 години е 45:1000. Приетият до момента абсолютен риск от увеличаване на тази честота, свързано с приложението на ХЗТ в продължение на 5 години, се изразява в диагностицирането на 1-3 допълнителни случая на заболяването на всеки 1000 жени в същата възрастова група. Рискът се увеличава с продължителността на лечението като след 10 или 15 годишно приложение на ХЗТ възлиза съответно на 3-10 и 5-20 допълнителни случая на 1000 жени. Данните се отнасят както за самостоятелното лечение с естрогени,така и за комбинациите с прогестогени.
Добавянето на прогестогени към терапията не намалява риска от развитие на рак на гърдата.

Карцином на ендометриума

Установено е, че самостоятелното приложение на естрогени значително повишава риска от хиперплазия и карцином на ендометриума, поради което продължителната им употреба не се препоръчва при жени с интактна матка. Добавянето на прогестогени намалява, но не елиминира напълно този риск. Наличните до момента данни сочат, че повишеният риск се задържа и при продължително приложение на комбинирна ХЗТ.
Повишението на риска е клинично значимо след 5 годишно лечение.Според резултатите от проведените епидемиологични проучвания след 10 години на ХЗТ броят на допълнителните случаи с ендометриален карцином е 20 на 1000 жени,получавали естроген/прогестинова комбинация, в сравнение с очакваните 42 допълнителни случаи при самостоятелно приложение на естрогени.
Самостоятелното естрогеново лечение може да стимулира остатъчните огнища на ендометриоза,поради което се препоръчва добавяне на прогестоген към терапията за жени с резидуална ендометриоза след хистеректомия.
Тези данни ще бъдат съответно отразени в лекарствената информация на продуктите за ХЗТ разрешени за употреба в страната.
Междувременно се препоръчва на лекарите да се въздържат от назначаване и продължаване на ХЗТ с цел профилактика на ИБС. Прекратяването на лечението трябва да се обсъди при появата на сърдечно-съдови нежелани събития.
Противопоказание за приложението на ХЗТ са предишни потвърдени прояви на ВТЕ както и данни за активно или скорошно артериално тромбоемболично заболяване(напр. ангина пекторис или миокарден инфаркт). При жените с интактна матка се препоръчва добавянето на прогестоген за намаляване на риска от ендометриален карцином.
При жени с тотална хистеректомия не се налага употребата на прогестоген, тъй като това не намалява риска от развитие на рак на гърдата.
Ref.: JAMA 2002; 288:3: 321-333 Current Problems in Pharmacovigilance 28:1, April 2002
Drug Safety 15:1, July 2002


http://www.bda.bg/

Последна промяна ( Вторник, 04 Март 2014 10:06 )