• Google Bookmarks
 • Twitter
 • Windows Live
 • Facebook
 • MySpace
 • Yahoo! Bookmarks
Ци-Гун
Цигун

На китайски гун означава работа, а ци - енергия, така че цигун може да се преведе като подобряване и засилване  циркулацията на енергията.

Всъщност практиката на цигун се опира на достиженията на
цялата китайска традиционна медицина и има обширна основа в теория и изследвания, натрупани през хилядолетията.

Според китайската медицина има два начина за изучаване на здравето и болестта - вътрешен и външен.

Външният включва физически въздействия върху тялото и наблюдаване на резултатите, подобно на съвременните лабораторни изследвания.

Вътрешнният начин включва изучаване на собственото тяло и наблюдаване на собствените усещания.

Първата стъпка в използването на вътрешния начин е направена чрез наблюдението върху усещанията на хората при промяна на външните условия и средата - сезон, време на денонощието. Това довело до търсене на начини за хармонизиране на хората и техния живот с промените и измененията в прородата. Наблюдавало се също така, че циркулацията на енергията ци има тясна връзка с човешките действия, издаването на определени звуци, емоциите , храната. Хората постепенно достигнали до извода, че циркулацията на ци е важна за здравето и започнали да търсят начини за подобряването й. Постепенно се създали методи и форми, които станали основата на цигун.

Тук трябва да разгледаме няколко основни въпроса.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 07 Октомври 2014 17:42 )
 

Най-нови

Случайна

 • Гимнастика и массаж для ребенка

  21.05.10
  Для физического и нервно-психического развития детей первого года жизни массаж и гимнастика имеют немаловажное значение.

  Своевременное и правильное развитие движений находится в прямой зависимости от развития центральной нервной системы. В свою очередь, чем больше движений совершает ребенок, чем они…
  продължава>
 • Д Е К Л А Р А Ц И Я за отказ от ваксини

  01.02.16
  Д Е К Л А Р А Ц И Я
  за отказ от ваксини

  от...............................................................................
  трите имена
  продължава>
 • БИЛКИТЕ ВЪВ ВСЕКИ ДОМ-6ч.

  07.12.09
  Листата са иглести, сивозелени, до 7 см дълги, по две заедно.  Шишарките са удължено яйцевидни, събрани на групи, със завити надолу дръжки.
  Мъжките шишарки са разположени гроздовидно в основата, а женските шишарки на върха на младите клонки. Разпространение. …
  продължава>
 • Свекольный сок – мощное средство очистки организма

  21.05.10
  Свекольный сок содержит большое количество витамина А, натрия, кальция, хлора, витамина B6, серы, железа и калия. Именно поэтому свекольный сок считается мощным средством очистки организма. При чем сила его воздействия настолько велика, что сок может вызывать учащенное сердцебиение, повышение температуры,…
  продължава>
 • АЛИСКИРЕН *(Rasilez; Razilez HCT)

  29.02.12
  Европейската агенция по лекарствата (ЕМА)препоръча нови противопоказания и предупреждения за употреба на лекарствените продукти, съдържащи алискирен *(Rasilez; Razilez HCT)
  продължава>