Вие сте тук:

Начало Други Статии Лечебната техника – Гуаша

Лечебната техника – Гуаша

Когато настъпи постоянно студено време то може да предизвика различни неразположения в човешкото здраве. За лекуване на простудите и свързаните с тях симптоми, обикновените китайци използват една особена лечебна техника, наречена гуаша.
При гуаша се използва плоска, леко вдлъбната пластинка с закръглени ръбове, която е най-добре да бъде направена от кравешки рог или пък даже от нефрит, или пък най-обикновена метална лъжица или купичка. С помощта на прибора се драска по тялото на човека, най-вече в областта на гърба и врата. Тази техника се изпълнява както в клиниките и масажните центрове, така и в домашни условия.


При гуаша се следва теорията на меридианите на китайската медицина. Тази теория е един от стълбовете на китайската медицина и предоставя не само теоретичната основа за поставяне на диагноза, но и за провеждане на лечения като акупунктура, масаж, цигун и гуаша.

Накратко за меридианите. Те представляват каналите, по които циркулират енергията Ци и кръвта. Те образуват особена мрежа, която свързва органите и жлезите, както и горната и долната част и външната и вътрешната част на човешкия организъм. Още в древния медицински трактат на Жълтия император Хуанди са посочени 12 меридиана, всеки със собствено название. В следващите трактати се извеждат симптомите на заболяванията по различните меридиани и начините за стимулиране на точките по тях за лечение. В този контекст, акупунктурата, акупресурата и гуаша са сходни като метод на лечение.

Според китайската медицина, когато външен студ или отрицателна енергия "покори" тялото, се развива някава болест. В такива случаи, хората чувстват болки, са замаяни и им се повдига. Гуаша може да стимулира притока на кръв и да премахне през кожата изстудяването, отрицателната енергия, излишния огън и лимфни течности от тялото. При самия процес се произвежда повече кръвен серум, с което се засилва имунната система на организма.

Pазликите между китайската и западната медицина ca причините за заболяванията, което и определя различния подход при лечение. На Запад за главни виновници за заболяванията се приемат външни фактори като вируси и микроби, докато китайската медицина е склонна да търси причината вътре в тялото; т.е. ако организмът е силен, той ще се защитава сам от болести. Докато западната медицина търси начини за унищожаване на болестотворните микроорганизми, китайците се стараят да подобрят функциите на 12 меридиана. На Запад медицината се основава на анатомията на човешкото тяло, а в Китай – на активността на енергията Ци.
Нека сега да се върнем към гуаша. Да видим, какво означават по отделно двата й йероглифа: "ша" се отнася за внезапна атака на болест, като например слънчев удар или обриви и вероятно е свързано с петънцата, които се появяват след прилагането, а "гуа" означава буквално "стържа".

Преди да се премине към гуаша, засегнатото място или акуточките се намазват с течно лекарство или някакъв крем за да улеснят "стърженето". След това, лекуващият започва да стърже с уреда от горе на долу, според посоката на циркулацията на кръвта. При този процес се спукват капиляри, при което се освобождава хемоглобин. Това стимулира кръвообращението и метаболизма и премахва преградите в меридианите, както и натрупаната кръв и токсините, което успокоява болката в засегнатото място.

Тук е мястото да кажа, че след гуаша търканото място остава с временни червени, лилави или черни следи, които изчезват до 2 седмици. Това не трябва да ви плаши, защото показва, че в тези места е имало сериозни проблеми, които са отстранени. Гуаша е много по-безболезнена в сравнение с вендузите.

Сега нека да видим за какво помага гуаша. Тя предоставя немедикаментозно лечение на болки и схващания в гърба, врата, раменете и краката, както и при температура, треска, кашлица, повдигане, умора, физически и емоционален стрес и др. В Китай тя е широко използвана за лечение на дребна шарка, заболяване, което най-често се случва през лятото и есента. Този метод е ефикасен и за премахване на някои женски оплаквания, като болезнен или нередовен цикъл, недостатъчна кърма и синдроми от климактериума. Гуаша е добър избор и за предпазване и лечение на остри инфекциозни заболявания, дихателни и храносмилателни проблеми и други остри и хронични болести.

Интересното е, че в Китай често се препоръчва официално гуаша като средство за предпазване от заболявания, за да могат гражданите да не харчат ненужни средства за евентуално лечение.

http://bulgarian.cri.cn/1/2005/

Още...

Традиционная китайская медицина (ТКМ) с её не слишком понятными западному человеку концепциями взаимодействия противоположных начал «инь» и «ян», циркуляции вселенской энергии «ци» по меридианам организма и т. п., тем не менее, успешно справляется с поддержанием здоровья пятой части населения планеты. И это неудивительно, если учесть простоту и эффективность наиболее распространенных в Азии методов профилактики и лечения заболеваний.

Методы ТКМ существуют уже не одно тысячелетие, развиваются и используются очень широко. «Гуаша», можно сказать, самый «народный» из них, благодаря своей доступности и универсальности, – качествам, которые обеспечивают рост популярности этой медицинской практики не только в Китае.
Концепция
Суть метода отражена в его названии: «гуа» означает скрести в одном направлении или выскребать, а «ша» – это субстанция болезни, выходящая в процессе лечения на поверхность кожи в виде специфических красноватых точек или пятен. Таким образом, «гуаша» – это буквально «выскребание болезней», и действительно, техника лечения основана на воздействии на кожный покров специальными скребками.
Они изготавливаются из рога водяного азиатского буйвола, панциря черепахи, раковин, полудрагоценных камней, фарфора или металла.
выскребание болезней-2 специальными скребками


выскребание болезней- специальными скребками
В результате воздействия таким инструментом на коже образуются следы, по своей природе сходные с экстравазатными пятнами, появляющимися после проведения процедуры вакуум-терапии, (кстати, метод «гуаша» очень часто сочетается с вакуум-терапевтическим воздействием и техникой прижигания). Надо отметить, что автор российского лечебного метода "Вакуум- градиентная терапия", к.м.н. П.П. Михайличенко провел глобальные, многолетние исследования, не имеющие аналогов в мире. Результаты проведенных исследований показали, что микрокровоизлияния, образующиеся на коже, включают в себя форменные элементы крови,белковые субстраты плазмы, эндогенные физиологически активные вещества такие, как гистамин,
доработка бамбуковой банкой
доработка бамбуковой банкой
простагландины, нейромедиаторы, гормоны и др. Все эти вещества оказывают мощный стимулирующий эффект на организм. И этот эффект длится до тех пор, пока следы процедуры не исчезнут, а иногда значительно дольше. Фактически «гуаша» – это аутогемотерапия, т.е. лечение нарушений своими собственными «лекарствами». Причем организм вырабатывает именно то «лекарство», которое ему необходимо в данный момент. Помимо полезных веществ, в состав «ша» входят различные токсичные субстанции, которые выводятся из организма выделительными системами. Следы от процедуры проходят в течении 4-5 дней.
Следы сразу, после процедуры
сразу, после процедуры
Следы через 8 часов, после процедуры
через 8 часов
Следы через 32 часа, после процедуры
через 32 часа
Следы через 56 часов, после процедуры
через 56 часов
Следы через 104 часа, после процедуры
Через 104 часа
Иногда раньше. Следующая процедура проводится после их исчезновения. С каждой последующей процедурой, следы появляются всё меньше и меньше.
Первая процедура
Первая процедура
Вторая процедура (через неделю)
Вторая процедура (через неделю)
Третья процедура ( был двухнедельный перерыв)
Третья процедура ( был двухнедельный перерыв)
Четвертая ( через неделю)
Четвертая ( через неделю)
Ещё через неделю-пятая
Ещё через неделю
Следует подчеркнуть, что концепция появления микрокровоизлияний на поверхности кожи в результате «выскребывания болезни» отражает представления западной медицины о «гуаша». Восточный же подход предполагает, что «ша» – это особая субстанция, образующаяся в результате нарушения нормальной циркуляции энергии «ци» («плохая ци») и крови. Она несёт в себе болезнь, и, выходя на поверхность кожи, облегчает состояние больного.
В ТКМ различают три вида плохой «ци».
Мертвая «ци»
связана с застоем крови, который формируется на протяжении длительного времени. Ткани организма страдают от кислородного голодания. Мертвая Ци крайне вредна, поскольку может стимулировать рост раковых клеток. Известно, что эти клетки развиваются в анаэробной среде и не могут выжить там, где много кислорода.
Застойная « ци»
связана с отсутствием физических упражнений, хроническими заболеваниями сердца, печени, почек, селезёнки и лёгких, ожирением. Застой «ци» всегда сопровождается болью в различных частях тела.
Токсичная «ци»
отходы или токсичные остатки накапливаются в организме, и при отсутствии лечения это может привести к очень серьезным нарушениям здоровья.
Такой подход вполне соответствует современным научным представлениям о развитии огромного количества заболеваний. Установлено, что патологические процессы, развивающиеся в системе «мягкие ткани – сосуды – кровь – лимфа – межтканевая жидкость», являются базой, на которой формируется и протекает застойно-ишемическая болезнь мягких тканей. Эти нарушения – ключевой механизм, обусловливающий возникновение большинства заболеваний опорно-двигательного аппарата человека и, вполне вероятно, патологии внутренних органов (ИБС, инсульт, болезней лёгких, желудка, почек и др.) Применение метода «гуаша» приводит к восстановлению микроциркуляторного русла, способствуя омоложению клеточно-тканевых структур и устранению многих нарушений здоровья. Вообще, список заболеваний, которые можно лечить методом «гуаша», весьма обширен. Это нарушения функций опорно-двигательного аппарата, спортивные травмы, посттравматические нарушения, заболевания нервной, сердечнососудистой систем, легких, мочеполовой и эндокринной систем, онкологические заболевания, лихорадочные состояния, гипертоническая болезнь и гипотония и т.д.
Техника
В «гуаша» существует три типа воздействия на организм. Лечебный, профилактический и косметический.
Лечебный метод предполагает обязательное использование растительного масла, бальзама или специального крема. Метод включает три основных техники воздействия: се-гуа (метод рассеивания) – движения скребком быстрые, с сильным нажимом; бу-гуа – медленно со слабым нажимом; пинь-бу, пинь-се – медленно с сильным нажимом. Лечебная процедура длится 20-30 минут. Следует иметь в виду противопоказания: аллергия; инфекционные кожные заболевания; тромбоцитопения; травмированная поверхность кожи; переломы до момента срастания костей; снижение функции почек; водянка (при циррозе печени); анасарка; высокое артериальное давление; беременность.
Профилактическим методом можно воздействовать на кожный покров через ткань или непосредственно без смазывающих веществ. Такие воздействия выполняются либо между лечебными сеансами, либо как отдельная процедура. В этом виде метод можно адаптировать к СПА-технологиям или совместить с ними.
Косметический метод «гуаша» применяется для лица с использованием смазывающих веществ и без них, в зависимости от техники исполнения. Косметическая процедура может длиться полтора часа.
Помимо всего прочего, скребок можно располагать относительно поверхности тела под разными углами. Различают четыре основные способа положения скребка, или четыре основные способа воздействия. Пятый способ- выбивание ша.
1. Гуа- скрести
1. Гуа- скрести.
2. Туй- толкать.
2. Туй- толкать.
3. Мо- гладить.
Применяется в основном, как элемент косметического массажа.
4-давление на точку
4. дань я (в русской транскрипции; китайцы это слово произносят по- другому)- давление на точку .
Гуа ( движение сверху вниз)
Туй (движение сверху вниз)
Туй (движение сверху вниз)
Выбивание ша
Школы и методики
Широкая распространенность «гуаша» привела к формированию нескольких школ и направлений этого метода. В частности, существует зональная терапия, когда выскребаются большие поверхности тела. Этот метод самый простой. Скрести можно в разных направлениях, в зависимости от поставленной задачи. Но традиционно сложившееся направление движений скребка сверху вниз. Это технически удобно. Поэтому некоторые китайские специалисты не утруждают себя составлением индивидуальных рецептов, а пользуются готовыми (усреднёнными) и считают, что главное создать мощный раздражающий фактор в каналах и коллатералях, воздействуя, таким образом на органы и системы.
Другой подход – работа по схемам. Для лечения каждого заболевания используется своя схема. Направление линий схемы совпадает с месторасположением каналов и коллатералей. Линию выскребают либо в одно движение, либо небольшими отрезками в 10-12 см. Каждое движение повторяется несколько раз. По старой китайской традиции для молодых девушек шесть раз, для юношей – семь, для женщин – восемь, для мужчин – девять. Каждая линия проходится не менее трех раз. Начинают воздействие слева направо и сверху вниз. Сначала Ян, затем Инь. Однако при составлении индивидуального рецепта это правило в виде исключения может не соблюдаться.
«Гуаша» в Китае и в мире
Метод «гуаша» не является чисто китайским. Подобные техники применяются практически во всех странах Юго-Восточной и Передней Азии, Дальнего Востока. Во Вьетнаме эта техника называется «гау йо», в Лаосе известна как «худ лам», в Камбодже «кос кхйол», в Индонезии «керик» или «керокан». Интересно, что похожая на «гуаша» практика существует и в греческой народной медицине.
Под влиянием западных колониальных держав с середины XIX века начался упадок традиционной медицины в Китае. Господствующая верхушка страны начала отдавать предпочтение западной медицине; традиционная китайская медицина подвергалась дискриминации как примитивная и отсталая и начала приходить в упадок. Дело дошло до настоящего подавления китайской медицины при гоминдановском правительстве (1912 – 1949 гг.). Лишь после прихода к власти Мао Цзэдуна произошло возрождение традиционной медицины, которое снова принесло ей мировое признание. Интересно, что «Великий Кормчий» всегда был за соединение традиционной китайской медицины с современной западной. Два фактора привели его к такому выводу: диалектическое мышление, которое, с одной стороны, соответствует китайской традиции и, с другой стороны, свойственно диалектическому материализму.
При этом в современном Китае метод «гуаша» получил очередной импульс к развитию. В последние годы китайское правительство провело переоценку своих культурных богатств, и направило немалые средства на изучение техник и концепций ТКМ. Результаты исследования «гуаша» оказались исключительно позитивными, так что на государственном уровне было принято решение о его распространении. Средства массовой информации начали пропагандировать «гуаша», как идеальный способ лечения множества заболеваний и поддержания здоровья в любом возрасте. Действительно,такой метод оздоровления, как «гуаша», жизненно необходим Китаю, поскольку его использование позволяет эффективно и без значительных затрат решить проблему здравоохранения в самой населённой стране в мире. Яркими представителями современной китайской медицины, и авторитетными учёными с мировым именем являются профессора Чзан Сюцин и Хао Воншен. Профессор Пекинского университета народной медицины, военврач ВМФ Китая Чзан Сюцин создала свой собственный метод, который назвала «Holographic Meridian Scraping Therapy» , и написала книгу с одноименным названием. Профессор Хао Воншен выступил в роли соавтора, редактора и издателя книги. Этот научный труд снискал большую популярность не только у китайских медиков, но и среди простого населения. Кроме того, она рекомендована Министерством Здравоохранения Китая, как учебное пособие для врачей – рефлексотерапевтов.
О. В. Лиокумович
Впервые этот метод был представлен в 1996 г. в Пекине на XXXI Международном конгрессе по военной медицине. В конференции принимали участие 1000 военно-медицинских экспертов из 103 стран мира. Они получили возможность оценить новую технику «гуаша», которая демонстрировалась на солдатах и офицерах Китайской народной армии. При этом большое внимание уделялось лечению травм, полученных военнослужащими во время несения службы. Результаты просто поразили специалистов, и метод Чзан Сюцин получил международное признание. Но конечно, это было не первое знакомство европейцев и американцев с «гуаша».
На Западе восточную медицину и, в частности, «гуаша» принимали довольно недоверчиво, так что дело доходило до курьёзов. В 60-е в США приехало большое количество эмигрантов из Вьетнама и Китая. Они лечили друг друга этим методом. Лечили они и маленьких детей. Если этих детей со следами «ша» видели представители властей, то забирали их в приюты, а родителей сажали в тюрьму или лишали родительских прав за жестокое обращение с ребёнком. Но лечить продолжали все равно, и сейчас Гуаша после многочисленных медицинских исследований и практики широко используется в США и Европе.
В предисловии своей книги профессор Чзан Сюцин рассказывает о том, что метод «гуаша» имеет исключительно народное происхождение. Поэтому данный способ лечения, никогда не имел теоретического обоснования и использовался в основном для лечения лихорадочных состояний, простудных заболеваний, болезней сердца, желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата. Однако с приходом западной медицины этот народный способ был практически полностью забыт. И был распространен только в сельской местности. Там, где практиковалась только народная медицина. Другой медицины в некоторых сельских районах Китая просто не было.
Далее говорится о том, современный человек имеет возможность пользоваться благами цивилизации, и расплачивается за это своим здоровьем. Загрязнение окружающей среды и нарушение экологического равновесия его разрушают. А так же он страдает от побочных эффектов, связанных с приёмом химических лекарственных препаратов. По данным Министерства здравоохранения Китая, в последние годы количество смертей, связанных с приемом химических препаратов составило 192000 человек в год. Это число в десять раз превышает количество смертельных случаев, вызванных инфекционными заболеваниями. В связи с этим в современной медицине сложилась серьёзная критическая ситуация, которая имеет тенденцию к дальнейшему росту. И простые люди это осознают. Это положение вещей заставляет учёных и врачей искать натуральные, эффективные способы лечения различных заболеваний, используя рецепты народной медицины. И на их основе создавать современные методы.
Поэтому метод «Holographic Meridian Scraping Therapy» получает всё большую известность и признание, благодаря своей высокой эффективности, отсутствию серьёзных побочных эффектов, низкой себестоимости и простоты исполнения. Профессор Чзан Сюцин с уверенностью говорит о том, что ее книгой может пользоваться любой человек, не имеющий специальных медицинских знаний, и желающий самостоятельно практиковать данный метод.
Этот метод позволяет помогать не только другим, но и себе. Если некому помочь, можно поскрести себя вполне самостоятельно.
Вот, поскрёб себя немного-1
Вот, поскрёб себя немного-2
Вот, поскрёб себя немного.
Вышла Ша.
И Слава Богу!
Несомненно, что и в России этот замечательный проверенной веками метод со временем получит широкое распространение. Но надо учитывать, что при всей своей привлекательной простоте некоторые элементы техники «гуаша» могут быть опасны в неумелых руках, так что специалистам необходимо пройти определенную подготовку, а пациентам осмотрительно выбирать тех, кому они доверят «выскребать болезнь».
О. В. Лиокумович, специалист по лечебно-диагностическому методу «гуаша»

http://www.guasha.ru/

 

Последна промяна ( Петък, 17 Юни 2011 12:25 )